Příčinou uzavírky na Karlově náměstí v neděli 4. 11. je "obecné ohrožení" (!) aneb 3,5měsíční neschopnost aktualizovat stránky uzavirkytrebic.cz

27. října 2018 v 0:00
Jak vyplývá z celostátních stránek www.dopravniinfo.cz, tak uzavírka západní části Karlova náměstí, která si vynutila vznik krátkodobého výlukového opatření, které 26. 10. večer platilo v třebíčské MHD, byla zapříčiněna kulturní akcí související se stým výročím založení Československa.

Naopak půldenní uzavírka/výlukové opatření v téže části náměstí naplánované na neděli 4. 11. má zcela jinou příčinu - výše zmiňované stránky zmiňují jako příčinu uzavírky uzavřeno - obecné ohrožení; Třebíč, Karlovo nám. před č. p. 132, transport VZT a KLM při rekonstrukci objektu.

Je zajímavé, že i takováto příčina uzavírky byla Městským úřadem Třebíč (na jeho oficiálních "MHD-stránkách") označena jako "konání akcí".

Po 3,5 měsících (!) byly odpovědné osoby (především vedoucí Odboru dopravy a komunálních služeb) konečně schopny aktualizovat stránky uzavirkytrebic.cz, které byly městským úřadem založeny právě pro zlepšení informovanosti občanů.

Některé informace o uzavírkách byly na tyto stránky nyní vloženy se zpětnou platností (např. záříjová uzavírka v Budíkovicích, říjnová uzavírka silnice do Ptáčova), takže zdánlivě to vypadá, jako by výpadek co do schopnosti informovat občany byl ze strany městského úřadu o něco menší.

Tak jako tak, informace o dalších opatřeních jako např. zahájení uzavírky silnice II/360 z Třebíče ke Stříteži, předčasné ukončení uzavírky dolní části Bráfovy ulice nebo naopak prodloužení dopravního omezení v Sucheniově ulici (u křižovatky s ulicí Dr. Ant. Hobzy) již městským úřadem na zmiňované stránky dodatečně přidány nebyly.

I dnes se dá prostým pohledem na tyto stránky zjistit, že odpovědné osoby z městského úřadu nezvládají ani takovou jednoduchou věc, jakou je aktualizace svých vlastních stránek, potažmo odpovídající informování občanů.
 


Aktuální články

Reklama