Listopad 2018

Neplánovaná uzavírka v Demlově ulici = dočasné neobsluhování zastávky Demlova

27. listopadu 2018 v 22:00 Mimořádnosti v provozu
Z oficiálních stránek doprava-trebic.cz přepisuji sdělení pojednávající o neplánované provozní mimořádnosti týkající se i MHD:

Havárie kanalizace Demlova

Z důvodu havárie kanalizace na ulici Demlova budou od 27. listopadu do 2. prosince autobusy linek 1 a 14 zastavovat na Družstevní místo na zastávce Demlova.

Zastávka Znojemská ve směru z centra (za křižovatkou na ulici Demlova) bude společná s linkou 14 (u Alfy).

Autobusy MHD na Míčově ulici v pozadí s demolovanou starou, resp. nově dokončenou budovou průmyslové školy (fotky z 8/2017 - 9/2018)

26. listopadu 2018 v 0:00 Aktualizace fotogalerie
Jedním z míst, u kterých jsem záměrně pořídil několik fotek autobusů s cílem dokumentace měnící se podoby některého z třebíčských míst, byla i Míčova ulice u budovy "B" Střední průmyslové školy.

Původní budova "B" byla v průběhu letních prázdnin 2017 zbourána. V průběhu její demolice, kdy zbývala již jen "holá" konstrukce (mj. bez oken, opláštění atd.), jsem (8. 8. 2017) pořídil tuto fotku s MANem ev. č. 21 v zastávce Míčova (v pozadí s právě demolovanou budovou).

V době, kdy již byla původní budova zcela zdemolována a namísto ní byla navršena velká hromada hlíny, posloužil tehdejší stav coby pozadí této fotky z 1. 10. 2017, v jejímž popředí jede Mercedes Conecto s RZ 5J8 4703.

Se začátkem školního roku 2018/2019 byla uvedena do provozu nová školní budova, vybudovaná na místě původního "Béčka". Tato nová stavba je patrná v levé části této fotky z 6. 9. 2018, dokumentující mj. Mercedes Conecto s RZ 5J8 4741 zaparkovaný na vyhrazeném parkovacím místě na Míčově ulici.

Jde o místo, kde byla od počátku září 2012 (po spuštění tzv. optimalizace MHD) umístěna konečná zastávka "Míčova" pro linku č. 4, než (po mnoha oprávněných stížnostech od občanů) odpovědná vedoucí osoba z Odboru dopravy Městského úřadu Třebíč pochopila, že tato konečná zastávka (v níž spoje linky č. 4 měly v dopoledních a podvečerních hodinách pracovního dne cca 12minutový prostoj) je nesmyslem; k 1. 10. 2012 došlo ke zrušení této zastávky a logickému "zobousměrnění" linky č. 4 v pracovních dnech dopoledne + navečer.

Conecto s RZ 5J8 4740 a minibus s RZ 5J8 4736 v Budíkovicích během uzavírky a po jejím skončení (fotky z 28. 9. a 16. 10. 2018)

19. listopadu 2018 v 10:00 Aktualizace fotogalerie
V tomto záříjovém článku jsem vyjadřoval pochyby nad tím, zda skutečně v nepracovních dnech po dobu této uzavírky v Budíkovicích (která se konala od 24. 9. do 5. 10. 2018), dojede dvojice spojů linky č. 31 alespoň na okraj Budíkovic, když při obdobné uzavírce na jaře 2018 tomu tak nebylo.

Ve sváteční pátek 28. 9. jsem se do Budíkovic autobusem (dopoledním spojem linky č. 31) vydal, abych zjistil, jaká je skutečnost. Na rozdíl od jarní uzavírky, tentokrát linka č. 31 skutečně do Budíkovic (tedy - na "okřešickou křižovatku") jela; autobus (Mercedes Conecto s RZ 5J8 4740) se otáčel v prostoru křižovatky. Viz tato fotka.

O několik okamžiků později jsem pořídil i tuto fotku - již za zastávkou "Budíkovice, rozcestí" ve směru jízdy na Třebíč. Za povšimnutí stojí auta zaparkovaná na travnatém povrchu. Zjevně jde o auta patřící majitelům domů/garáží v části Budíkovic s právě rekonstruovanou silnicí (tzn. takových, kteří by během rekonstrukce ani nemuseli mít možnost vyjet z garáže/dvora atd).

Rekonstrukce silnice, jakož i výlukové opatření MHD, skončily dle plánu - 5. 10. 2018. o 11 dní později, v úterý 16. 10., jsem Budíkovice navštívil znovu. Dojel jsem do nich (na zastávku Budíkovice) dopoledním spojem linky č. 31 na kterém jel minibus Mercedes Sprinter s RZ 5J8 4736, viz tato fotka.

Tentýž spoj jsem poté stihl zdokumentovat i v zastávce "Budíkovice, rozcestí", viz tato fotka, v jejímž popředí je patrný i čerstvě zrekonstruovaný povrch silnice. Na rozdíl od situace z 28. 9., na přilehlé louce už nebyly zaparkovány automobily (už toho nebylo potřeba - uzavírka hlavní budíkovické silnice již neprobíhala).

Městský úřad na displejích v "terminálu" po 2 - 3 roky (!) utajoval noční spoje; nyní displeje uvádějí nesmyslné údaje o stanovištích

10. listopadu 2018 v 23:00 Postřehy z provozu tzv. přestupního terminálu
"Noční" (tzn. jedoucí mezi 22. a 6. hodinou) spoje linky č. 1 začaly do tzv. přestupního terminálu zajíždět od 1. 10. 2015. Městský úřad Třebíč (coby provozovatel "terminálu") však ani na jaře 2016 (viz můj videosestřih z různých dní toho období) nebyl schopen tyto "noční" spoje linky č. 1 zobrazovat na trojici displejů umístěných v onom "terminálu".

Od 12. 9. 2016 začaly do onoho "terminálu" zajíždět i vybrané "noční" spoje linek č. 4, 10 a 13. Avšak existence těchto spojů (jakož i "nočních" spojů linky č. 1) byla na "inteligentních" displejích" zamlčována po další dva roky (viz mj. mé videosestřihy z podzimu 2016 či z jara 2018.

Jak vyplývá ze druhé části tohoto videa, tak až od počátku září 2018 (tzn. po bezmála dvou, resp. třech letech!) začaly být "noční" spoje na "terminálových" displejích uváděny.

Jenže pro změnu vznikl jiný problém - u (přinejmenším některých) spojů linky č. 13 ve směru jízdy na Karlovo náměstí je uváděno odjezdové stanoviště č. 2 (ve skutečnosti jedou ze stanoviště č. 8). Další chyba je u (přinejmenším některých spojů) linky č. 4 směr Poliklinika - spoje jedoucí tímto směrem jezdí vždy ze stanoviště č. 9; na displeji je nesmyslně uvedeno stanoviště č. 1 (viz foto z 25. 10. 2018, z 6. 11. 2018 a z 10. 11. 2018)...

Odpovědným osobám z Odboru dopravy a komunálních služeb Městského úřadu Třebíč nejen že trvalo 2 - 3 roky (!), než přestaly v "terminálu" utajovat "noční" spoje třebíčské MHD. Tytéž osoby ani nejsou opakovaně schopny zajistit, aby v "terminálu" nedocházelo k matení cestujících a k jejich nesmyslnému posílání na stanoviště, ze kterého nakonec předmětný autobusový spoj vůbec nejede...

Zastávky na Komenského nám. nebyly 4. 11. do 14 h obsluhovány; na "inteligentních" displejích byly uváděny neexistující spoje

4. listopadu 2018 v 15:00 Zajímavosti z provozu
Když v polovině prosince 2017 došlo k instalaci nového typu displejů (LED namísto LCD) na zastávkách na Komenského náměstí, tvrdil v tomto článku vedoucí Odboru dopravy a komunálních služeb Městského úřadu Třebíč, že Nové označníky tedy již nezobrazují pouze statické informace z jízdních řádů, ale i on-line data přímo od dispečerů. "To znamená, že se na nich zohledňuje případné zpoždění," vysvětlil vedoucí odboru dopravy na třebíčské radnici Aleš Kratina.

Dotyčná osoba už ale nebyla schopna zajistit ani takovou jednoduchou věc, aby v neděli 4. 11. 2018 do 14 hodin, kdy zastávka Komenského náměstí nebyla obsluhována (kvůli plánované uzavírce západní části dolní strany Karlova náměstí, resp. je paradoxní, že nejpozději ve 12:40 h už uzavírka neprobíhala, ale autobusy nadále jezdily objízdnými trasami), nedocházelo na oněch "inteligentních" označnících k zobrazování spojů, které předmětnou zastávku vůbec neobsluhovaly.

Bohužel, oněmi "inteligentními" označníky se nechala "napálit" mj. tato trojice cestujících, která okolo 12:45 h na zastávce Komenského náměstí marně čekala na ("inteligentním" displejem inzerovaný) spoj linky č. 5 do Boroviny. Měli smůlu, spoj linky č. 5 krátce poté projel objízdnou trasou přes Masarykovo náměstí (čehož si pak i tito čekající všimli).

Jak přitom vyplývá z této fotky, tak i u onoho nejedoucího spoje bylo (hezky "dynamicky") inzerováno předpokládané 1minutové zpoždění. Tedy zpoždění spoje, který přes předmětnou zastávku vůbec nejede!

Tento případ je dalším z dlouhé řady selhání dotyčné odpovědné osoby z Městského úřadu Třebíč, která mj. ani není schopna zařídit, aby dopravce v takovýchto situacích neinzeroval na oněch "inteligentních" displejích nesmyslné informace jako např. nejedoucí spoje.