Městský úřad na displejích v "terminálu" po 2 - 3 roky (!) utajoval noční spoje; nyní displeje uvádějí nesmyslné údaje o stanovištích

Sobota v 23:00 |  Postřehy z provozu tzv. přestupního terminálu
"Noční" (tzn. jedoucí mezi 22. a 6. hodinou) spoje linky č. 1 začaly do tzv. přestupního terminálu zajíždět od 1. 10. 2015. Městský úřad Třebíč (coby provozovatel "terminálu") však ani na jaře 2016 (viz můj videosestřih z různých dní toho období) nebyl schopen tyto "noční" spoje linky č. 1 zobrazovat na trojici displejů umístěných v onom "terminálu".

Od 12. 9. 2016 začaly do onoho "terminálu" zajíždět i vybrané "noční" spoje linek č. 4, 10 a 13. Avšak existence těchto spojů (jakož i "nočních" spojů linky č. 1) byla na "inteligentních" displejích" zamlčována po další dva roky (viz mj. mé videosestřihy z podzimu 2016 či z jara 2018.

Jak vyplývá ze druhé části tohoto videa, tak až od počátku září 2018 (tzn. po bezmála dvou, resp. třech letech!) začaly být "noční" spoje na "terminálových" displejích uváděny.

Jenže pro změnu vznikl jiný problém - u (přinejmenším některých) spojů linky č. 13 ve směru jízdy na Karlovo náměstí je uváděno odjezdové stanoviště č. 2 (ve skutečnosti jedou ze stanoviště č. 8). Další chyba je u (přinejmenším některých spojů) linky č. 4 směr Poliklinika - spoje jedoucí tímto směrem jezdí vždy ze stanoviště č. 9; na displeji je nesmyslně uvedeno stanoviště č. 1 (viz foto z 25. 10. 2018, z 6. 11. 2018 a z 10. 11. 2018)...

Odpovědným osobám z Odboru dopravy a komunálních služeb Městského úřadu Třebíč nejen že trvalo 2 - 3 roky (!), než přestaly v "terminálu" utajovat "noční" spoje třebíčské MHD. Tytéž osoby ani nejsou opakovaně schopny zajistit, aby v "terminálu" nedocházelo k matení cestujících a k jejich nesmyslnému posílání na stanoviště, ze kterého nakonec předmětný autobusový spoj vůbec nejede...
 


Aktuální články

Reklama