Prosinec 2018

Změny názvů zastávek "oznámené včas" jen 4 dny (resp. 1 den!) před začátkem platnosti + další (polozamlčené) změny od 1. 1. 2019

31. prosince 2018 v 11:00 Změny jízdních řádů
Když městská rada odhlasovala v srpnu 2018 změnu názvů některých třebíčských autobusových zastávek, tvrdil tehdejší starosta města v Třebíčském deníku, že podrobnou informaci lidé dostanou včas prostřednictvím všech městu dostupných informačních kanálů.

V případě dvou oficiálních stránek věnovaných třebíčské MHD a zřizovaných třebíčským městským úřadem proběhlo ono "včasné informování" tak, že:
- na stránkách doprava-trebic.cz byla informace o změně názvů zastávek zveřejněna až v průběhu pátku 28. 12. 2018, tedy jen cca 3,5 dne (!) před začátkem platnosti změny názvů zastávek.

- na oficiálním facebookovém profilu "MAD Třebíč" byly informace o změně názvů zastávek zveřejněny až 31. 12. okolo 10. hodiny, tzn. méně než jeden den před začátkem platnosti změny (!).

Tolik dvojice "městu dostupných informačních kanálů" zaměřených právě na informování o MHD. Na dalších oficiálních "městu dostupných kanálech" je situace rovněž tristní:
- web městského úřadu trebic.cz - článek o změně názvů zastávek zveřejněn až 31. 12. v 10:20 h!

- oficiální FB profil "Město Třebíč" - info o změně názvů zastávek zveřejněno 31. 12. okolo 10:30 h!

Kurzívou níže přepisuji ono "včasné" sdělení ze stránek doprava-trebic.cz (záměrně je přepisuji bez dalšího komentáře a také se všemi nepřesnostmi/neúplnostmi, které se v něm nacházejí). Jak je patrné, tak je provedeno více změn než jen přejmenování některých zastávek (mimochodem, tyto další změny jsou na zbylých třech "městu dostupných internetových kanálech" zamlčeny):

linka 13
posun spojů s odjezdem z Karlova nám. v 5:30 na 5:35 a 6:30 na 6:35

Přejmenování zastávek
Hřbitov -> U Hřbitova | Poliklinika -> Poliklinika Vltavínská | Atom hotel -> Hotel Atom | Týn (na ul. M. Majerové) -> Na Holečku | Týn (na ul. Táborská) -> Lavického | (Týn na ul. Budíkovická linky 31 zůstává Týn) | Marie Majerové (pouze označník linky 4) -> ZŠ Kpt. Jaroše | Průmysl masný -> TIPAFROST | Autodružstvo -> Palečkův mlýn | gen. Svobody -> Gen. Svobody | Znojemská (na ul. Demlova) -> Demlova, školka | Borovina, BOPO -> Koželužská

Změna tarifu
zdarma se může přepravovat i jedna osoba doprovodu kočárku s dítětem

Spoj linky č. 31 do Přibyslavic ujel v sobotu 15. 12. "před nosem" zpožděným spojům linky č. 4 a 5, přesto nebyl porušen žádný smluvní bod!

25. prosince 2018 v 13:00 Zajímavosti z provozu
V sobotu 15. 12. 2018, tedy pouhé dva dny poté, co jsem jel autobusem MHD, jehož dveře se samovolně otevíraly za jízdy, zažil jsem na Karlově náměstí další neuvěřitelnou situaci na téma "diletantství dopravce + městského úřadu".

Spoj linky č. 31 do Přibyslavic odjel ze své zastávky na Karlově náměstí prakticky včas (v 17:17 h) - nevyčkal na zpožděné přípojné spoje linky č. 5 (který do prostoru zastávek přijel o cca 1 minutu po odjezdu spoje linky č. 31, s cca 3minutovým zpožděním) z Boroviny, resp. linky č. 4 (který do prostoru zastávek přijel o další minutu později, se 4min. zpožděním) z Nových Dvorů.

Kdo potřeboval jet z Boroviny či Nových Dvorů do Nové Vsi, do továrny MANN+HUMMEL či do Přibyslavic, měl toho dne smůlu. Další spoj tímto směrem prostě a jednoduše nejede.

Popisovanou situaci jsem zdokumentoval formou tohoto videa.

Nutno dodat, že ani tímto neuvěřitelným ujetím, neporušil dopravce TRADO MAD žádný smluvní bod z "vysoutěženého" 8letého kontraktu s městským úřadem. Protože městský úřad nebyl schopen v žádné části onoho kontraktu smluvně specifikovat čekací doby + povinnost čekání na zpožděné přípoje na Karlově náměstí.

Již okolo roku 2013 se vedoucí představitel Odboru dopravy a komunálních služeb Městského úřadu Třebíč opakovaně vymlouval, že (v tehdejším stavu) nelze na ujíždění přípojů nic změnit, protože platí "stará smlouva"; že ke změně bude moci dojít až v novém kontraktu platném od 1. 1. 2017.

Uplynulo několik let a... dotyčný vedoucí tuto věc (a zdaleka nejen ji; těch "nesplněných slibů" je tam mnohem více) nebyl v roce 2016 schopen zakotvit do požadavků ve "výběrovém řízení", resp. v následném podepsaném kontraktu městského úřadu s dopravcem.

Výsledkem těchto nesplněných slibů je, že ani o víkendu (kdy spoje z jednotlivých městských částí jedou max. 1x za 30 minut) nemůžete spoléhat na to, že vám přípojný spoj na Karlově náměstí (nota bene do směru, kam autobus jede jen 2x denně) neujede před nosem...

"Pochybné existence" (ne)vykázané z budovy autobusového nádraží - článek Třebíčského deníku a selhávání městského úřadu v řešení této věci

19. prosince 2018 v 21:00 Postřehy z provozu autobusového nádraží
Článek Třebíčského deníku z 11. 12. 2018: Holdovali alkoholu na autobusáku. Vykázali je, vrátili se.

Obsluha třebíčského městského kamerového systému si v pondělí 3. prosince všimla dvou mužů, kteří popíjeli alkohol ve vestibulu autobusového nádraží. Strážníci je z místa vykázali. O několik desítek minut později se stejná situaci opakovala.

"Ve čtvrtek strážníci opět z daného místa vykazovali další tři osoby, v pátek si ve vestibulu dokonce jedna z žen zapálila cigaretu. Není dne, aby strážníci podobnou situaci neřešili," postěžovala si mluvčí Městské policie Třebíč Lucie Šerková.

Mluvčí městské policie (tedy útvaru zřizovaného městským úřadem) přiznává opětovné selhání ze strany městského úřadu. Navzdory prohlášením z předjaří roku 2014 (!), resp. následným opakovaným slibům téhož charakteru z počátku jara 2018, ony "pochybné existence" nadále na autobusovém nádraží svojí přítomností obtěžují.

Stále platí stav, kdy po případném vykázání městskou policií se tyto "existence" do budovy autobusového nádraží vrátí, což je stav, který byl zmiňován jako již vyřešený právě již před téměř 5 lety. A realita? Skutek utek...


Dopravce TRADO MAD jezdí již po 2 - 3 týdny s Conectem, kterému se za jízdy samovolně otevírají prostřední dveře

13. prosince 2018 v 23:00 Zajímavosti z provozu
Již na sklonku listopadu 2018 jsem si u jednoho z Mercedesů Conecto v MHD Třebíč všiml, že jeho prostřední dveře se za jízdy samovolně otevírají (tehdy jsem si toho všiml coby náhodný kolemjdoucí a nevšiml jsem si registrační značky).

O cca 2 - 3 týdny později, ve čtvrtek 13. 12. 2018 večer, jsem zdokumentoval pravděpodobně to samé Conecto (RZ 5J8 4743), a to nadále s porouchanými dveřmi, které se za jízdy samovolně otevírají (dělo se tak jak před odjezdem ze zastávky Karlovo náměstí, tak i během jízdy po výjezdu z náměstí), čímž pádem dopravce TRADO MAD ohrožuje bezpečnost cestujících.

Popisovanou situaci jsem zdokumentoval formou tohoto videa.

Shodou okolností, jela stejným spojem + vystupovala na stejné zastávce jako já (zast. Dřevařské závody) městská zastupitelka Blanka Kutinová. Dozvěděl jsem se od ní mimo jiné, že (dle jejích informací) ze strany řidičů byla tato závada již dříve ohlášena nadřízeným, ale "dispečer na to kašle".

Já dodávám, že v kontrole dodržování oné kvality (kde připomínám, že 10 Conect, hromadně uvedených do provozu na konci roku 2016, bylo Městským úřadem Třebíč označováno za "novou kvalitu v MHD"; následně úřad tvrdil, že "lidé ocenili kvalitu" atd.) selhává i odpovědná osoba - vedoucí Odboru dopravy a komunálních služeb Městského úřadu Třebíč, jakož jeho podřízená (dcera stejnojmenné zastupitelky) - referentka pro MHD.

Stránky uzavirkytrebic.cz (zřizované městským úřadem) dlouhodobě zamlčují konání (či odklad termínu dokončení) některých uzavírek

9. prosince 2018 v 22:00
Počátkem roku 2016 založil Městský úřad Třebíč internetové stránky uzavirkytrebic.cz s cílem informovat o uzavírkách silnic v Třebíči a okolí. Jak jsem již zčásti zmínil v tomto článku, nebyl tento úřad v průběhu roku 2018 opakovaně schopen na tyto stránky psát aktuální informace:

- Mezi počátkem července a druhou polovinou října 2018 neproběhla žádná aktualizace stránek. Až poté byly některé informace dodatečně přidány se zpětnou datací.

- Od druhé poloviny října 2018 jsou stránky opětovně bez jakékoliv aktualizace (viz screen).

Vlivem výše uvedeného, uvádějí stránky (v okamžiku zveřejnění tohoto článku) nesmyslné informace jako například:
- Zamlčování začátku/přerušení/dalších okolností (stavební práce neprovedeny; nová uzavírka naplánována na jaro 2019) uzavírky silnice II/360 mezi Stop Shopem a Stříteží (namísto toho jsou na stránkách uvedeny nesmysly typu "termín této uzavírky zatím neupřesněn").

- Svého času zamlčení srpnové uzavírky silnice ve směru od Boroviny do Poušova (kdy kromě mostku přes náhon byla přebudovávána i přilehlá silnice).

- Zamlčení výrazného prodloužení dopravního omezení v Sucheniově ulici (kvůli výstavbě "cyklopodchodu"); v seznamu uzavírek nadále uveden nesmyslný údaj o tom, že toto omezení skončí k 31. 10.; ve skutečnosti tuto stavbu nebyl její investor (Městský úřad Třebíč) schopen tuto stavbu dokončit ani v době zveřejnění tohoto článku.

- Zamlčení výraznějšího prodloužení dopravního omezení ve Sportovní ulici (kyvadlový provoz na mostě přes řeku). Na stránkách uveden nesmyslný údaj o konci uzavírky k 3. 10. 2018, když dopravní omezení ve skutečnosti přetrvávalo přinejmenším i ve druhé polovině listopadu.

Jak vyplývá z kontaktní e-mailové adresy na příslušných stránkách (na screenu zcela dole), je za správnost údajů zodpovědný vedoucí Odboru dopravy a komunálních služeb Městského úřadu Třebíč. Bohužel, ani tuto jednoduchou věc tato osoba nezvládá (spolu s dlouhou řadou dalších záležitostí týkající se dopravy mj. včetně MHD) zajistit...

Displeje v "terminálu" neumějí kalkulovat se zpožděním "oběhově předcházejícího" spoje + další matení cestujících chybnými údaji

4. prosince 2018 v 0:00 Postřehy z provozu tzv. přestupního terminálu
Odpovědná osoba z Městského úřadu Třebíč se v září 2018 v tomto článku vychloubala, že "inteligentní" displeje v "terminálu" nově umějí zobrazit zpoždění spojů MHD, "Na digitálním displeji se cestující nyní dozví, jaké zpoždění má autobus městské hromadné dopravy. Jedná se významnou změnu, která přispěje k další informovanosti cestujících o jejich spoji. (...)"

Pomiňme skutečnost, že ani na sklonku listopadu 2018 nezvládala tato osoba napravit situaci, k níž dochází již od počátku září 2018, kdy na "inteligentních" displejích v tzv. přestupním termínálu jsou u spojů linky č. 13 a u části spojů linky č. 4 nesmyslně inzerováno stanoviště č. 1 nebo č. 2, přičemž ve skutečnosti tyto spoje jedou ze stanoviště č. 9, resp. č. 8.

Dotyčná osoba totiž ani nemá úplně pravdu v tom, že se v "inteligentních" displejů cestující dozvědí o zpoždění předmětného spoje. Viz série fotek pořízených v pátek 23. 11. 2018:

- Ve 14:35 h i v 14:39 h onen displej (nepravdivě) uváděl, že spoj linky č. 13 (jedoucí ve směru jízdy od Jitony na Karlovo náměstí) s pravidelným odjezdem z "terminálu" ve 14:39 h pojede včas.

- Tento spoj včas nejel, přesto byl z "inteligentního" displeje ve 14:40 h "vymazán", viz tato fotka. Ani ve 14:44 h (viz fotka) nebylo na tomto displeji uvedeno žádné info o tomto spoji (který do té doby "terminálem" neprojel).

- Ve 14:47 h se ovšem ten samý spoj na displeji znovu "objevil" - s inzerovaným 14min. zpožděním.

Pro vysvětlení - na tomto spoji linky č. 13 jede téže vozidlo (minibus), které předtím "terminálem" projede ve 14:21 h na spoji linky č. 13 k Jitoně (u Jitony je 0minutový obratový čas). Tento spoj ovšem měl 17minutové zpoždění (což displej zobrazit uměl).

Tzn. "terminálem" tento spoj projel ve chvíli, kdy už to samé vozidlo mělo do "terminálu" přijíždět na obratovém spoji linky č. 13 do centra města. Už v tu chvíli tedy bylo jasné, že i onen spoj linky č. 13 jedoucí do centra města bude výrazněji opožděn. Leč, onen "inteligentní" displej zjevně není schopen tuto skutečnost zohledňovat.

Uzavírka/výlukové opatření v Demlově ul. končí o den dříve (v neděli 2. 12. provoz linek č. 1 a 14 již bez omezení)

1. prosince 2018 v 17:00 Mimořádnosti v provozu
V průběhu pátku 30. 11. byla na oficiálních stránky doprava-trebic.cz doplněna informace o tom, že neplánovaná uzavírka v Demlově ulici (a s ní spojené neplánované výlukové opatření v MHD) skončí o den dříve, než bylo předpokládáno. Viz sdělení:

Konec uzavírky na Demlově

V neděli 2. 12. 2018 od 5:00 se vrací linky 1, 14 do své původní trasy. Uzavírka ulice Demlova bude ukončena.