Leden 2019

(Bez?)problémový kruhový objezd u katastrálního úřadu - "Video roku 2018" (iDnes) + moje fotky z jeho po(s)tupného zmenšování

31. ledna 2019 v 20:00 Zajímavosti z provozu
Na sklonku roku 2018 uvedly stránky iDnes článek "Videa roku 2018". Jedním z vítězných videí se stal videozáznam pořízený všímavým občanem z budovy třebíčského katastrálního úřadu. Video dokumentuje stav, kdy jeden z linkových autobusů se nezvládá na provizorním kruhovém objezdu "vytočit". A kdy následně druhý z autobusů projíždí kruhovým objezdem "v protisměru".

Kruhový objezd na křižovatce ulic B. Václavka a Jungmannova byl vybudován 24. 3. 2018 coby dočasné dopravní řešení pro dobu uzavírky dolní části Bráfovy ulice (probíhala od 3. 4. do 14. 9.).

Toto video bylo medializováno již krátce po svém pořízení (viz tento článek z 5. 4. 2018). Památným se z tohoto článku stal výrok od mluvčí Městského úřadu Třebíč Přibližně dvě třetiny řidičů autobusů ho projedou bez problémů = čili 1/3 všech autobusů tudy (dle tohoto tvrzení) projížděla s problémy, přesto (jak z kontextu vyplývá) "bylo (z pohledu úřadu) vše v pořádku".

Hned v ten samý den pořídil městský úřad toto video, které má údajně ukázat, "jak je vše v pořádku". Z videa je zjevné, že autobusy odbočující z Jungmannovy ulice "vlevo" do ulice Bedřicha Václávka musely velmi opatrně manévrovat, aby se vešly do vymezeného prostoru. Výmluvnou "vizitkou" videa je 19 obdržených "palců dolů" oproti pouhým dvěma "palcům nahoru".

Po prvotních problémech s "vytáčením" autobusů, došlo následně k přemístění jedné z pouličních lamp + postupnému zmenšování středového ostrůvku této kruhové křižovatky:

28. 3. 2018 - původní podoba - větší středový ostrůvek, obklopen žlutým vodorovným značením.

16. 4. 2018 - ostrůvek již zmenšen (zejména v tom místě, které bránilo právě ve "vytočení" autobusů odbočujících "vlevo" z Jungmannovy ulice směrem ke gymnáziu.

10. 5. 2018 - ostrůvek opět o něco zmenšen, a to i na opačné straně (viz mezera mezi okrajem ostrůvku a žlutým šrafováním).

13. 9. 2018 - příznačný potupný konec ostrůvku s vyvrácenou obrubou i svislým značením (poté, co některé z vozidel "nevytočilo" své odbočení z Jungmannovy ulice směrem ke gymnáziu). O dva dny později byla tato kruhová křižovatka zrušena.

Na displejích na Karlově + Komenského náměstí i v "terminálu" byly 24. i 31. 12. 2018 uváděny i nejedoucí (večerní - po 18. h) spoje

24. ledna 2019 v 22:00 Zajímavosti z provozu
Stejně jako v předcházejících letech, tak i v roce 2018 platil na Štědrý den a na Silvestra stav, kdy byly zrušeny všechny spoje MHD začínající jízdu ve své výchozí zastávce po 18. hodině (s výjimkou spoje linky č. 31 odjíždějícího z Přibyslavic v 18:10 h).

A stejně jako 24. 12. 2017 (viz moje video a článek), nebyl městský úřad s dopravcem schopen ani 24. 12., ani 31. 12. 2018 zařídit takovou jednoduchou věc, jakou je "vymazání" nejedoucích spojů (tzn. těch, které by jely po 18. hodině) z "inteligentních" displejů na Karlově a Komenského náměstí, jakož i v tzv. přestupním terminálu.

Viz moje videosestřihy pořízené v "terminálu" a na Karlově náměstí 24. 12. 2018 krátce před 18. hodinou, respektive 31. 12. 2018 po 18. hodině (pozn. stejné jevy jsem viděl - ale z jedoucího autobusu nemohl zdokumentovat - i na displejích na Komenského náměstí).

V "přestupním terminálu" tedy byly 24. i 31. 12. inzerovány i spoje s časem odjezdu po 18., ba i 19. hodině, aniž by tyto spoje vůbec jely. Až v posledním řádku tamních displejů byla uvedena informace ve smyslu "odvolávám, co jsem slíbil" - sdělení, že 24. a 31. 12. jsou zrušeny spoje "vyjíždějící po 18. h". Tedy spoje, které v tu chvíli byly o pár řádků výše uváděny coby jedoucí.

Na Karlově i Komenského náměstí byla situace ještě horší - tam zcela chyběl i onen text "odvolávám, co jsem slíbil". Takže dle displejů měly jet i např. všechny spoje v 18:15 či 18:45 h. Když příslušný čas odjezdu nastal, rozblikala se na displeji dvojice hvězdiček coby oznámení "spoj už jede". Po cca dvou minutách blikání, celý řádek s příslušným spojem zmizel. Aniž by spoj jel.

V tomto článku v prosinci 2017 tvrdil vedoucí Odboru dopravy a komunálních služeb Městského úřadu Třebíč, že Nové označníky tedy již nezobrazují pouze statické informace z jízdních řádů, ale i on-line data přímo od dispečerů. "To znamená, že se na nich zohledňuje případné zpoždění či že Nyní třebíčský odbor dopravy řeší vylepšení hardwaru na dopravním terminálu, aby i na tam se zobrazovalo zpoždění městských autobusů.

Skutečnost je úplně jiná - dotyčný odbor (resp. jeho vedoucí) ani nezvládl zařídit, aby na oněch displejích nebyly 24./31. 12. 2017/2018 zobrazovány takové spoje, které vůbec nejedou (tzn. nevyskytují se ani ve "statických" jízdních řádech)...

Změn provedených k 1. 1. 2019 u linky č. 13 je více; městský úřad o nich zvládl informovat až 8 - 10 dní po začátku platnosti

18. ledna 2019 v 17:00 Změny jízdních řádů
V tomto článku o změnách jízdních řádů platných od 1. 1. 2019 jsem poznamenal, že text ze stránek doprava-trebic.cz přepisuji mj. se všemi neúplnostmi, které se v něm nacházejí. Samozřejmě jsem si (z jednotlivých tabulek s jízdnímí řády) všiml, že změn v jízdních řádech linky č. 13 se odehrálo více, než kolik jich bylo na oněch oficiálních stránkách zveřejněno.

Bohužel, referentka Městského úřadu Třebíč pro MHD (dcera stejnojmenné zastupitelky) opět nezvládla zařídit ani takovou základní věc, jakou je úplné a včasné informování o probíhajících změnách v MHD. Až v pátek 11. 1. 2019, tzn. 10 dní poté, co změny vstoupily v platnost, přibylo na oficiálních stránkách doprava-trebic.cz toto sdělení:

Dodatek k novému jízdnímu řádu (11.01.2019)

K vydanému novému jízdnímu řádu ještě doplňujeme informaci o posunu odjezdu ranního spoje linky 13 z Jitony o dvě minuty na 6:47 a přidání páru spojů v pracovní dny v 22:15 z Karlova nám. a v 22:25 z Jitony. Omlouváme se za předchozí nekompletní výpis a připomínáme, že kompletní nové knižní řády naleznete v sekci Současná MHD.

Dodávám, že ono "připomenutí kompletních jízdních řádů" není připomenutím ve smyslu "už jsme to jednou psali", ale ve smyslu "až nyní, dodatečně, oznamujeme, že (až 4. 1. 2019, tzn. tři dny po začátku platnosti!) jsme v příslušné sekci zveřejnili elektronickou podobu nového jízdního řádu".

Mimochodem, i v onom doplněném sdělení byla zamlčena skutečnost, že nový jízdní řád je (za 20 Kč) v prodeji i v knižní podobě, a to v předprodejní kanceláři TRADO MAD na Karlově náměstí.

Připomínám, že podobné zamlčení změn u linky č. 13 proběhlo ze strany Odboru dopravy a komunálních služeb Městského úřadu Třebíč i na přelomu let 2016 - 2017 ve věci "utajeného" zrušení podvečerního páru spojů této linky.

V tomto článku jsem také zmiňoval, že úpravy jízdního řádu linky č. 13, jakož i drobná úprava tarifu od 1. 1. 2019, byly zcela zamlčeny mj. i na oficiálním FB profilu "Městská autobusová doprava Třebíč". K doplnění informací na onen oficiální FB profil nakonec došlo až v průběhu 9. 1. 2019, tzn. dlouhých 8 dní poté, co tato změna vstoupila v platnost.

Téměř či zcela prázdné spoje MHD (jedoucí v režimu "pracovní dny - prázdniny") v "odpolední špičce" v "pracovní den" 31. 12. 2018

12. ledna 2019 v 9:00 Zajímavosti z provozu
Po třech letech opět připadl "Silvestr" 31. 12. na pracovní den. A opět v tento den platil nelogický stav, kdy do 18 hodin jezdily autobusy tak, jako by byl jakýkoliv jiný pracovní prázdninový den. Navzdory tomu, že poptávka po přepravě je 31. 12. menší, protože velká část lidí toho dne nepracuje.

(Zato po 18. hodině na Silvestra "jako když utne" - autobusy MHD najednou přestanou zcela jezdit, byť jen o pár desítek minut dříve odjížděly z Karlova náměstí každou čtvrthodinu.)

Stejně jako jsem na Silvestra 2015 zdokumentoval zcela prázdné či téměř prázdné spoje v "odpolední špičce" (viz toto video + doprovodný článek), tak i v pondělí 31. 12. 2018 odpoledne jsem pořídil video dokumentující velmi málo využité spoje MHD. Zde uvádím drobný souhrn postřehů obsazenosti vozidlel v "odpolední špičce" tohoto "pracovního dne":

- Ve 13:24 h se v Samešově ulici míjely spoje linky č. 4 - do centra města s cca deseti, v protijedoucími spoji s cca třemi cestujícími.

- Ve 13:29 h přijel na Karlovo náměstí spoj linky č. 10 z Podklášteří, a to s třemi cestujícími.

- Na Purkyňově náměstí jsem spatřil tři zcela prázdné spoje - spoj linky č. 13 do centra města (v 13:37 h), linky č. 14 ke Stop Shopu (v 13:52 h) a linky č. 13 k Jitoně (ve 14:23 h). Ve spoji linky č. 4 směrem k poliklinice Vltavínská jelo přes totéž místo ve 14:17 h cca 5 cestujících.

- Po 15. hodině jsem na Karlově náměstí spatřil spoj linky č. 10, který z Domků přijel jen s asi dvěma cestujícími. Jen několik málo pasažérů v téměř stejný čas přijelo ve spoji linky č. 4 z Nových Dvorů, resp. odjelo ve spoji linky č. 5 ve směru do Boroviny.


Změny názvů zastávek zamlčeny i na vývěskách a ve zpravodaji; utajena je i informace o vydání nového knižního jízdního řádu

6. ledna 2019 v 22:00 Postřehy z optimalizace MHD
K předchozímu článku o zamlčování či pozdním zveřejňování informací o změnách názvů zastávek a dalších novinkách v MHD doplním, že tyto změny byly rovněž zamlčeny v prosincovém Třebíčském zpravodaji - navzdory tomu, že tehdejší starosta v létě 2018 sliboval, že Podrobnou informaci lidé dostanou včas prostřednictvím všech městu dostupných informačních kanálů včetně zpravodaje.

Ke zjištění skutečnosti, že předmětné změny byly zamlčeny právě i prosincovým Třebíčským zpravodajem, jsem si musel sehnat jeho tištěnou podobu, protože v elektronické verzi bylo naposledy zveřejněno letní dvojčíslo 7 + 8/2018. Od té doby odpovědné osoby z městského úřadu už ani nezvládají provádět elektronické zveřejňování zpravodaje.

Doplním, že informace o změně názvů zastávek + dalších úpravách platných od 1. 1. 2019 byla zamlčena i dopravcem. Ani v autobusech, ani na zastávkách, nebyly a nejsou vyvěšeny žádné letáky s informací o těchto změnách.

Městský úřad rovněž na žádném ze čtyř "městu dostupných internetových informačních kanálech" neinformoval, že v předprodejní kanceláři TRADO MAD je v prodeji (za 20 Kč) knižní jízdní řád ve verzi aktualizované k 1. 1. 2019 (nové názvy zastávek, úpravy u linky č. 13, drobná úprava tarifu).