Na displejích na Karlově + Komenského náměstí i v "terminálu" byly 24. i 31. 12. 2018 uváděny i nejedoucí (večerní - po 18. h) spoje

24. ledna 2019 v 22:00 |  Zajímavosti z provozu
Stejně jako v předcházejících letech, tak i v roce 2018 platil na Štědrý den a na Silvestra stav, kdy byly zrušeny všechny spoje MHD začínající jízdu ve své výchozí zastávce po 18. hodině (s výjimkou spoje linky č. 31 odjíždějícího z Přibyslavic v 18:10 h).

A stejně jako 24. 12. 2017 (viz moje video a článek), nebyl městský úřad s dopravcem schopen ani 24. 12., ani 31. 12. 2018 zařídit takovou jednoduchou věc, jakou je "vymazání" nejedoucích spojů (tzn. těch, které by jely po 18. hodině) z "inteligentních" displejů na Karlově a Komenského náměstí, jakož i v tzv. přestupním terminálu.

Viz moje videosestřihy pořízené v "terminálu" a na Karlově náměstí 24. 12. 2018 krátce před 18. hodinou, respektive 31. 12. 2018 po 18. hodině (pozn. stejné jevy jsem viděl - ale z jedoucího autobusu nemohl zdokumentovat - i na displejích na Komenského náměstí).

V "přestupním terminálu" tedy byly 24. i 31. 12. inzerovány i spoje s časem odjezdu po 18., ba i 19. hodině, aniž by tyto spoje vůbec jely. Až v posledním řádku tamních displejů byla uvedena informace ve smyslu "odvolávám, co jsem slíbil" - sdělení, že 24. a 31. 12. jsou zrušeny spoje "vyjíždějící po 18. h". Tedy spoje, které v tu chvíli byly o pár řádků výše uváděny coby jedoucí.

Na Karlově i Komenského náměstí byla situace ještě horší - tam zcela chyběl i onen text "odvolávám, co jsem slíbil". Takže dle displejů měly jet i např. všechny spoje v 18:15 či 18:45 h. Když příslušný čas odjezdu nastal, rozblikala se na displeji dvojice hvězdiček coby oznámení "spoj už jede". Po cca dvou minutách blikání, celý řádek s příslušným spojem zmizel. Aniž by spoj jel.

V tomto článku v prosinci 2017 tvrdil vedoucí Odboru dopravy a komunálních služeb Městského úřadu Třebíč, že Nové označníky tedy již nezobrazují pouze statické informace z jízdních řádů, ale i on-line data přímo od dispečerů. "To znamená, že se na nich zohledňuje případné zpoždění či že Nyní třebíčský odbor dopravy řeší vylepšení hardwaru na dopravním terminálu, aby i na tam se zobrazovalo zpoždění městských autobusů.

Skutečnost je úplně jiná - dotyčný odbor (resp. jeho vedoucí) ani nezvládl zařídit, aby na oněch displejích nebyly 24./31. 12. 2017/2018 zobrazovány takové spoje, které vůbec nejedou (tzn. nevyskytují se ani ve "statických" jízdních řádech)...
 


Aktuální články

Reklama