Únor 2019

"Inteligentní" displeje na zastávkách Poliklinika Vltavínská a Za Rybníkem instalovány na podzim 2018 - téměř 2 roky po původním termínu

25. února 2019 v 8:00 Zajímavosti z provozu
V průběhu podzimu roku 2018 došlo na zastávkách Za Rybníkem a Poliklinika "Vltavínská" k instalaci "inteligentních" displejů inzerujících vždy pět časově nejbližších spojů MHD a zobrazujících i jejich případné zpoždění.

Připomínám, že povinnost instalovat na tyto dvě zastávky LED displeje byla třebíčským městským úřadem stanovena již na jaře 2016 v zadávacích podmínkách výběrového řízení na provozovatele třebíčské MHD pro období let 2017 - 2024. V těchto podmínkách nebyl uveden žádný odklad této povinnosti (viz screen).

I tento prvek mohl odradit případné další, "neICOM" dopravce, protože v šibeničně krátké, jen několikatýdenní lhůtě by museli pořídit více než 20 autobusů, zřídit pro ně krytá stání a mj. i zajistit instalaci této dvojice displejů včetně elektrické přípojky z nedaleké polilkliniky atd.

"Vítězný" dopravce TRADO MAD na to šel jinak - do konečného znění smouvy si nakonec s městským úřadem pokoutně dojednal dvouletý (!) odklad splnění této povinnosti (viz screen) a tyto displeje skutečně instaloval až téměř 2 roky po začátku účinnosti onoho "vysoutěženého" kontraktu.


Druhý jmenovaný displej ukázal svoji "inteligenci", kdy spoj linky č. 14 směr Stařeč na něm byl inzerován i dlouhých 6 minut poté, co z této zastávky (v souladu s časem svého pravidelného odjezdu) odjel, viz tato série fotek. Ne že by mě to udivilo - podobné nesmysly se často objevují i na dalších "inteligentních" MHD-displejích v rámci Třebíče.

Masopustní průvod + zaparkovaná auta na náměstí ve Starči = linka č. 14 nemohla 16. 2. zajet do konečné zastávky (= selhání dvou úřadů)

19. února 2019 v 7:00 Zajímavosti z provozu
Ačkoliv byl termín konání letošního stařečského masopustu, tedy sobota 16. 2. 2019, stanoven a zveřejněn již v listopadu 2018, nezvládly příslušné úřady - tedy úřad Městyse Stařeč + Odbor dopravy a komunálních služeb Městského úřadu Třebíč - zařídit, aby toho dne byl v prostoru stařečského Jakubského náměstí zajištěn bezproblémový provoz linky MHD č. 14.

Spoj linky č. 14 jedoucí před 11. hodinou (první ze tří párů spojů, které do Starče během dne jedou) nemohl zajet do své konečné/výchozí zastávky "Stařeč" na stařečském Jakubském náměstí. V prostoru této zastávky se totiž nacházelo množství lidí (zčásti v masopustních kostýmech). Navíc, autobus by se z této zastávky ani neměl jak dostat - kvůli zaparkovaným automobilům.


Jak je možné, že dvojice příslušných úřadů nezvládla zařídit buď vymezení uzavírky tak, aby byl zajištěn bezproblémový průjezd autobusu MHD přes svoji obvyklou zastávku; případně pro příslušný den tuto zastávku dočasně přemístit? Času na to měli dost - 3 měsíce (viz výše) a hlavně - ona masopustní akce se koná každoročně již po 10 let; tzn. "nic nového pod sluncem"...

Dopravce po více než 2 roky porušuje zákaz sklopných sedadel v autobusech; odpovědné osoby z městského úřadu nezajistily nápravu

13. února 2019 v 7:00 Zajímavosti z provozu
Příslušný bod z "Provozních a technických požadavků", které byly nedílnou součástí podkladů pro "výběrové řízení" na provozovatele třebíčské MHD a následně se staly součástí 8leté (platné od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2024) smlouvy Městského úřadu Třebíč s dopravcem TRADO MAD, hovoří jasně (viz screen; originál smlouvy včetně příloh - viz odkaz):

"Autobus je vybaven pouze sklopnými sedačkami, bez sklopných sedaček".

V rozporu s tímto pravidlem, nasazuje dopravce TRADO MAD do provozu mj. autobus Mercedes-Benz Citaro s RZ 6C2 8208, který je (v prostoru naproti prostředním dveřím) vybaven sklopným dvojsedadlem (viz foto z února 2019). Vozidlo je tímto dvojsedadlem vybaveno přinejmenším po celou dobu svého třebíčského působení (tzn. od začátku roku 2016, viz moje fotka z té doby).

Již po více než 2 roky (od 1. 1. 2017, kdy předmětná 8letá smlouva vstoupila v účinnost) tedy dopravce TRADO MAD porušuje smluvní bod nepovolující sklopné sedačky v autobusech nasazovaných na spojích třebíčské MHD.

A ani velmi dlouhá doba dvou let nestačila odpovědným osobám z Odboru dopravy a komunálních služeb Městského úřadu Třebíč k tomu, aby zvládly zajistit dodržování tohoto smluvního ustanovení.

Nabízí se otázka - jaká lhůta tedy pro tyto odpovědné osoby bude v této věci dostatečná, když dva roky jim nestačily? Tři roky, čtyři roky, pět let (počítaje od 1. 1. 2017)? Nebo ani taková lhůta jim stačit nebude?

Zpravodaje z 9 - 12/2018 elektronicky zveřejněny až v 1/2019; info o změně názvů zastávek bylo zamlčeno ve všech čtyřech vydáních

7. února 2019 v 8:00 Postřehy z optimalizace MHD
V tomto článku jsem zmiňoval, že změna názvů některých zastávek (platná od 1. 1. 2019; městskou radou schválena v 8/2018) byla zamlčena mj. v prosincovém Třebíčském zpravodaji a že toto zamlčení jsem si mohl ověřit až poté, co jsem si opatřil tištěné vydání zpravodaje, neboť městský úřad již po několik měsíců "kašle" na zveřejňování elektronické verze zpravodaje.

Někdy mezi 7. a 26. lednem 2019 však došlo ke změně, kdy městský úřad na své stránky doplnil (tzn. s 1měs. - 4měs. zpožděním!) popisovaná čtyři vydání zpravodaje (9 - 12/2018) - viz screen ze 7. 1. (posledním zveřejněným zpravodajem bylo prázdninové dvoučíslo) vs. screen z 26. 1. (předmětná čtveřice zpravodajů "již" zveřejněna).

Na tomto místě tedy mohu doplnit, že info o nadcházející změně názvů zastávek bylo zamlčeno nejen v prosincovém zpravodaji (v němž by zveřejnění této změny, platné od 1. 1. 2019, bylo časově nejlogičtější), ale stejně tak bylo zamlčeno i v listopadovém, říjnovém a záříjovém vydání tohoto periodika, jehož obsah je vytvářen přímo městským úřadem.

Třebíčský starosta (resp. od sklonku podzimu 2018 "jen" místostarosta), který v srpnu 2018 výslovně sliboval, že Podrobnou informaci (pozn. myšleno info o schválené změně názvů zastávek) lidé dostanou včas prostřednictvím všech městu dostupných informačních kanálů včetně zpravodaje, tedy prokazatelně nezvládl tuto jednoduchou (a z jeho strany aktivně slíbenou) věc zařídit.

A neučinil tak (byť v takovém případě by již šlo o zveřejnění v době, kdy zastávky již byly po cca 2 týdny přejmenovány, tzn. nebyla by dodržena slíbená včasnost onoho informování) ani ve zpravodaji 1/2019, distribuovaném cca v polovině ledna 2019...