Březen 2019

Autobusy MHD v ulici Kateřiny z Valdštejna (objízdná trasa kvůli uzavírce Bráfovy ulice) na fotkách z jara a léta 2018

28. března 2019 v 1:00 Aktualizace fotogalerie
Po dobu uzavírky dolní části Bráfovy ulice (probíhala od 3. 4. do 14. 9. 2018) jezdily autobusy MHD ve směru jízdy z centra města do čtvrti Horka-Domky objízdnou trasou ulicí Kateřiny z Valdštejna a horní částí Husovy ulice. Během té doby jsem autobusy na této nevšední trase (po které v bezvýlukovém provozu žádné spoje MHD nejezdí) pořídil tyto fotky:

Minibus s RZ 5J8 4736 na spoji linky č. 13 (26. 4.) a Conecto s RZ 5J8 4704 na spoji linky č. 4 (11. 5.). Spoje se v tu chvíli vracejí vrací směrem ke své obvyklé trase - do Nádražní ulice a do tzv. přestupního terminálu).

Dvojice fotek z 30. 8. 2018 - Conecto s RZ 5J8 4742 na horním konci Husovy ulice - před odbočením vlevo do Bráfovy ulice (jeden ze spojů linky č. 10 nezajíždějících do tzv. přestupního terminálu, proto zde odbočil vlevo a nikoliv vpravo). Vzápětí spoj zastaví v zastávce Bráfova.

O několik minut později vznikla tato fotka Conecta s RZ 5J8 4701 z ulice Kateřiny z Valdštejna (před odbočením vlevo do horní části Husovy ulice).

Dvě fotky ze 7. 9. 2018 - Conecto s RZ 5J8 4749 u hokejového stadionu (pohled od vstupních dveří využívaných při ligových utkáních) na spoji linky č. 10 a MAN s RZ 5C5 6649 na spoji linky č. 4 na tomtéž místě, ale pohledem z opačné strany. V obou případech krátce před místem, kde se ulice Kateřiny z Valdštejna stočí směrem vpravo.

Mercedes Conecto ev. č. 56 v dolní části ulice Kateřiny z Valdštejna (za křižovatkou s ulicí Smila Osovského). Vpravo je patrná zeď areálu katolického gymnázia.

Víkendová uzavírka Hilbertovy ulice = zrušení zastávky Palackého (na rozdíl od dubna 2014); info na FB bezchybně uvedeno až na druhý pokus

21. března 2019 v 6:00 Mimořádnosti v provozu
Po většinu víkendu 23. + 24. 3. 2019 se koná uzavírka Hilbertovy ulice, vlivem které nebude zastávka Palackého obsluhována spoji linek č. 10 a 11.

Na rozdíl od třídenní uzavírky téže ulice, která se konala v dubnu 2014 (16. - 18. 4.) a během které byla obsluha zastávky v Palackého ulici zachována díky provizornímu přesunutí zastávky za křižovatku s Luční ulicí, tentokrát bude zastávka Palackého po dobu této uzavírky zrušena bez náhrady. Viz přepis sdělení z oficiálních stránek doprava-trebic.cz:

Uzavírka ulice Hilbertova

V termínu od 23. března 8:00 do 24. března 2019 20:00 dojde k uzavírce ulice Hilbertova.

U linek 10 a 11 bude zrušena zastávka Palackého v obou směrech. Náhradními zastávkami budou Nová (linka 10) a Týn, Jednota (linka 11).

Tato informace byla na stránkách doprava-trebic.cz zveřejněna 11. března. Vzápětí se na oficiálním FB profilu "Městská autobusová doprava Třebíč" objevil tento leták, který ovšem zmiňoval výlukové opatření pouze pro linku č. 11, ne však pro linku č. 10.

Až o den později byl doplněn další leták, v němž je uvedeno i výlukové opatření pro linku č. 10. Tzn. odpovědná osoba z Městského úřadu Třebíč ani nezvládla "na první pokus" zveřejnit na onom FB profilu výlukové info v úplné podobě - tzn. v takové podobě, v jaké to přitom již o pár dní dříve bylo zvládnuto na druhých oficiálních stránkách (doprava-trebic.cz).

Na oficiálním FB profilu "Město Třebíč" však byla (k 12. 3.) sdílena pouze první (tzn. neúplná) verze výlukového oznámení. Dodatečně vydanou, úplnou verzi tohoto oznámení už správci onoho FB profilu sdílet nedokázali...

Autobusy MHD na provizorním přemostění a další fotky z výstavby podchodu v Sucheniově ul. aneb o zamlčeném 3měsíčním skluzu prací

16. března 2019 v 0:00 Aktualizace fotogalerie
V průběhu roku 2018 byl vybudován nový podchod pro pěší a cyklisty pod Sucheniovou ulicí (v blízkosti křižovatky s ulicí Dr. Ant. Hobzy). Výstavba podchodu probíhala ve dvou etapách. Během obou z nich byl provoz na hlavní Sucheniově ulici zúžen z obyklých čtyř jízdních pruhů do dvou.

Ještě před zahájením prací jsem v 15. 4. 2018 v místě budoucího staveniště podchodu pořídil tuto fotku dokumentující souběžnou jízdu spojů linky č. 5 a 14 ve směru z Boroviny. Městský úřad Třebíč před zahájením tohoto dopravního omezení (ke kterému došlo k 30. 4.) tvrdil, že předmětné omezení potrvá do 23. 9. 2018.

V průběhu léta 2018 již bylo zjevné, že tento termín je nereálný; viz pohledy na rozestavěnost podchodu na fotkách z 1. září, resp. z 18. září. V obou případech probíhala teprve první etapa prací, kdy byla budována severní polovina podchodu, zatímco v jižní polovině staveniště bylo zřízeno provizorní přemostění umožňují provoz vozidel v Sucheniově ulici.

Původní termín ukončení dopravního omezení již pominul v době, kdy jsem 28. 9. na onom provizorním mostě zdokumentoval polepený MAN ev. č. 36 (odporující smluvnímu požadavku na jednotné barevné schéma vozidel). V té době již městský úřad pokoutně (bez jakéhokoliv výslovného upozornění) posunul termín ukončení dopravního omezení na 31. 10. (viz screen).

Až okolo 25. 10. byla dokončena severní polovina podchodu, nad kterou byl obnoven provoz vozidel + došlo k odstranění provizorního přemostění. Následně byla zahájena výstavba jižní poloviny podchodu, kterou jsem zdokumentoval formou dvojice fotek z 4. 11.

Podchod nakonec byl zprovozněn (+ provoz v Sucheniově ulici obnoven v plném profilu, včetně možnosti odbočení vlevo do ulice Dr. Ant. Hobzy; toto odbočení nebylo po několik měsíců možné) až okolo 20. 12. 2018 - tedy 3 měsíce po původně deklarovaném termínu ukončení tohoto omezení. Městský úřad Třebíč nikdy nevydal žádnou zprávu, že/proč k takovému zdržení prací došlo.

26. 12. 2018 jsem v prostoru Sucheniovy ulice (nad čerstvě dokončeným podchodem) zdokumentoval nové Conecto s RZ 6J5 0001 na spoji linky č. 5 (jeden z posledních dní, kdy se konečná zastávka této linky jmenovala Hřbitov - viz údaj na čele vozidla; od 1. 1. 2019 došlo k přejmenování této zastávky do pochybného tvaru "U Hřbitova") a MAN ev. č. 32.Conecto ev. č. 23 od prosince 2018 odstaveno (od 2/2019 v Lovosicích); nahrazeno novým (ne)klimatizovaným Conectem (RZ 6J5 0001)

9. března 2019 v 19:00 Zajímavosti z provozu
Na sklonku roku 2018 přestal na spojích MHD Třebíč jezdit Mercedes Conecto ev. č. 23. Autobus byl odstaven přesně v době, kdy jeho stáří dosáhlo deseti let, tedy limitu stanoveného (ve "vysoutěženém" kontraktu pro období let 2017 - 2024) coby maximální stáří vozidel v MHD Třebíč.

Koncem února 2019 byl tento autobus zapůjčen do rukou společnosti "Destinační agentura České Středohoří, o. p. s.", která dočasně (od začátku února 2019; poté, co předchozí smlouvu jednostranně vypověděl předcházející dopravce) zajišťuje provoz MHD v Lovosicích (malý MHD-provoz o jedné lince, hodinovém intervalu spojů; pro pokrytí vozby všech spojů postačuje jediné vozidlo).

Jak vyplývá z trojice fotek tohoto autobusu, které jiný autor v Lovosicích pořídil (viz první, druhá a třetí fotka), autobus má nadále stejné barevné schéma včetně různých nálepek; jedinou vnější změnou je odstranění nálepek s logem "ICOM Transport".

Náhradou za toto Conecto se v MHD Třebíč stalo nově pořízené Conecto s RZ 6J5 0001. Poprvé jsem jím jel 10. 12. 2018, již tehdy bylo řízeno řidičem, který v předchozích letech byl kmenovým řidičem Conecta ev. č. 23, tzn. předpokládám, že již k tomu dni bylo Conecto ev. č. 23 odstaveno.

Na rozdíl od deseti Conect jezdících na spojích MHD Třebíč od konce roku 2016, má toto Conecto zelené vnější displeje (namísto oranžových), prostor pro kočárky v něm je o něco větší než miniaturní prostůrek v oněch deseti Conectech z roku 2016.

A na rozdíl od od oněch deseti Conect, má toto nové Conecto klimatizační jednotku pouze nad stanovištěm řidiče (což je dobře patrné i z fotek exteriéru autobusu), nikoliv v prostoru pro cestující. Tuto skutečnost mi 13. 12. 2018 připomněla opoziční zastupitelka Blanka Kutinová, se kterou jsem předtím jel autobusem, kterému se za jízdy samovolně otevíraly dveře.

Řekla mi mimo jiné: Ten autobus nemá klimatizaci pro cestující, na schůzi zastupistelstva jsme to dnes (pozn. 13. 12. 2018) říkali, ale nikdo zodpovědný z úřadu o tom do této chvíle nevěděl. Ani Malý, ani Kratina." - aneb další z velmi dlouhé řady případů neznalosti reálného dění ze strany vedoucího představitele Odboru dopravy a komunálních služeb. Jak typické.

Autobusy MHD na (bez?)problémovém provizorním kruhovém objezdu u katastrálního úřadu na fotkách z různých částí roku 2018

3. března 2019 v 14:00 Aktualizace fotogalerie
V prostoru (bez?)problémového kruhového objezdu na křižovatce ul. Bedřicha Václavka s Jungmannovou ulicí jsem v průběhu jeho existence (24. 3. - 15. 9. 2018) pořídil nejen fotky dokumentující jeho po(s)tupné zmenšování, ale mimo jiné i tyto fotky autobusů):

26. 3. 2018:
MAN ev. č. 49 ve směru jízdy z centra města (služební jízda bez cestujících)
Conecto s RZ 5J8 4703 na lince č. 10 ve směru "dolů" do centra města

12. 4. 2018:
Conecto s RZ 5J8 4749 na dolním konci Jungmannovy ulice (objízdná trasa linky č. 4) - povšimněte si duplicitní značky "Dej přednost v jízdě", kdy napevno umístěná značka byla původně zahalena černým igelitem, který ale ze značky brzy odpadnul a nikdo z odpovědných osob nezajistil nápravu

13. 4. 2018:
dva sanitní vozy s houkající sirénou odbočují z Jungmannovy ulice vlevo do ulice Bedřicha Václavka; oba projely kruhovým objezdem "v protisměru" (bez snahy vytáčet se tím krkolomným způsobem, jakým to musely činit autobusy)

18. 5. 2018:
Mercedes Citaro s RZ 6C2 8208 a vzápětí za ním minibus s RZ 5J8 4736 (jely na objízdné trase linky č. 4, resp. 13) vjíždějí (ve směru jízdy od gymnázia) na kruhový objezd. V provozu v bezprostřední blízkosti kruhového objezdu v tu chvíli překážel nepojízdný nákladní automobil.

V sobotu 15. 9. 2018, tzn. ihned po skončení uzavírky dolní části Bráfovy ulice, byl provizorní kruhový objezd zrušen. Doprava na křižovatce ulic Bedřicha Václavka a Jungmannovy se vrátila do původní podoby. 4. 11. 2018 jsem v prostoru zrušeného kruhového objezdu zdokumentoval mj. Conecto s RZ 5J8 4701 jedoucí na objízdné trase (vynucené "obecným ohrožením") linky č. 4.