Spoj linky č. 5 nepočkal 27. 4. 2019 v 15:15 h na Karlově náměstí na linku č. 1 (měla 3min. zpoždění), přesto dopravce "nic neporušil"

27. dubna 2019 v 16:00 |  Zajímavosti z provozu
V sobotu 27. 4. 2019 po 15. hodině jsem jel třebíčskou MHD z Domků na Nové Dvory. Mohl jsem si vybrat, jestli z Domků do centra města pojedu linkou č. 1 či linkou č. 10. Nakonec jsem zvolil (pro mě v dané situaci o něco "bližší") linku č. 10 a dobře jsem udělal.

Spoj linky č. 1 totiž měl v uvedený den a čas cca 3 minuty zpoždění, na Karlovo náměstí vjel až v 15:18 h - ve chvíli, kdy spoj linky č. 5 již ze "své" zastávky odjel. Navzájem se spoje potkaly v ulici Jejkovská brána. Kdo jel linkou č. 1 z Domků se záměrem přestoupit na onen spoj linky č. 5, měl smůlu. A další spoj MHD směrem na Nové Dvory jede téměř až za půl hodiny.

Dopravce TRADO MAD tedy ani o víkendech nezvládá čekat na Karlově náměstí na zpožděné přípoje, navzdory tomu, že o víkendech je traťový interval třebíčské MHD jen max. půlhodinový.

Jak jsem v podobné situaci uváděl již v prosinci 2018, tak i nyní připomenu, že ani tímto ujetím (ani jakýmkoliv jiným ujetím, byť by to takto o víkendovém dni bylo např. "před nosem" či kdyby v kterémkoliv dni šlo o ujetí posledního večerního spoje) neporušil dopravce žádné smluvní ustanovení z "vysoutěženého" 8letého kontraktu.

Městský úřad totiž nebyl schopen do onoho kontraktu jakkoliv stanovit čekací doby (v závislosti např. na denní době či dni v týnu) na Karlově náměstí.

Taktéž připomínám, že již v letech 2013 - 2014 se vedoucí orgán Odboru dopravy Městského úřadu Třebíč opakovaně vymlouval, že čekání na zpožděné přípoje nemůže městský úřad na dopravci "vymáhat", protože "běží stará smlouva" a že "jiná situace bude až s novou smlouvou".

V roce 2016 městský úřad vytvořil zadávací řízení pro nový, 8letý "vysoutěžený" kontrakt. A onen vedoucí orgán nezvládl do onoho kontraktu jakkoliv stanovit čekací doby (v závislosti např. na denní době či dni v týnu) na Karlově náměstí. Navzdory svým předcházejícím slibům. Či spíše výmluvám.
 


Aktuální články

Reklama