Květen 2019

Uzavírka/výlukové opatření v ul. Smila Osovského skončily 26. 5. již v 9:30 h aneb o zamlčování výlukových informací na FB profilu "MAD Třebíč"

26. května 2019 v 19:00 Mimořádnosti v provozu
Uzavírka ulice Smila Osovského a s ní spojené (ne)výlukové opatření v MHD skončily dříve než bylo plánováno - již v neděli v 9:30 h namísto původně plánovaných 20 h téhož dne.

Tuto skutečnost mohu potvrdit jednak ze svého vlastního pozorování (byl jsem připraven zdokumentovat okolo 9:45 h autobusy MHD na objízdné trase, leč díky ukončené uzavírce již jezdily ve svém obvykém trasování), jednak i dle údaje, který byl doplněn k tomuto výlukovému opatření na oficiálních stránkách doprava-trebic.cz:

AKTUALIZACE 26.5. 9:30: Uzavírka byla ukončena, autobusy se vrátily do svých standardních tras

Ve světle mnoha dřívějších úplných zamlčování informací o výlukových opatřeních (natož o jejich případných předčasných ukončeních) jde z mého pohledu o milé překvapení, že takováto aktualizace byla uvedena.

Naopak na druhém oficiálním "MHD-webu" zřizovaném městským úřadem, tedy na FB profilu "MAD Třebíč", bylo zcela zamlčeno konání tohoto (ne)výlukového opatření i následně jeho předčasné ukončení.

Stejně tak bylo na tomtéž FB profilu zcela zamlčeno výlukové opatření, konající se od 6. 5. do 31. 5. v Budíkovicích a spočívající v dočasném neobsluhování zastávky "Budíkovice"...


Víkendová uzavírka ulice Smila Osovského = (ne)výlukové opatření v MHD

23. května 2019 v 23:00 Mimořádnosti v provozu
Stejně jako při nedávné rekonstrukci povrchu vozovky v ulici Bedřicha Václavka, dojde nyní k obdobnému (ne)výlukovému opatření i v souvislosti s pokládkou finálního povrchu vozovky v ulici Smila Osovského (pozn. již od minulého týdne touto ulicí jezdí autobusy i ostatní vozidla po hrbolatém, vyfrézovaném povrchu).

Opatření je "(ne)výlukové" v tom ohledu, že autobusy MHD sice jedou objízdnou trasou, ale obsluha všech zastávek zůstává zachována. Velmi zajímavý je zejména objížďkový směr jízdy ve směru z Karlova náměstí na Nové Dvory, vedený výraznou oklikou přes tzv. přestupní terminál (pozn. kratší objízdná trasa nepřipadá v úvahu kvůli zákazu levého odbočení z Bráfovy do Husovy ulice).

Přepis onoho (ne)výlukového sdělení z oficiálních stránek doprava-trebic.cz:

Z důvodu pokládání finálního povrchu silnice bude v termínu od 25. května 6:00 do 26. května 20:00 probíhat úplná uzavírka ulice Smila Osovského. Ke změně obsluhovaných zastávek nedojde, lze pouze očekávat drobná zpoždění v blízkosti uzavírky.

Autobusy MAD Třebíč linek 4, 5, 11 a 12 pojedou po dvou objízdných trasách:

Z Karlova náměstí: ulicemi B. Václavka - Bráfova - Nádražní (průjezd dopravním terminálem) - Bráfova - Kateřiny z Valdštejna

Na Karlovo náměstí: Kateřiny z Valdštejna - Husova - Jungmannova - Bedřicha Václavka

Nefungující hlášení v autobusech, nesmyslné údaje na displejích a další postřehy ze 4denní uzavírky Račerovické ulice

18. května 2019 v 2:00 Zajímavosti z provozu
V průběhu výlukového opatření vynuceného uzavírkou části Račerovické ulice (od 15. 4. do 18. 4. 2019) jsem pořídil video dokumentující jízdu autobusem po objízdné trase z ulice 9. května k zastávce Sýpky. Několik dní po ukončení uzavírky jsem z jedoucího autobusu pořídil videozáznam z jízdy po nově zrekonstruované části Račerovické ulice. Video je k dispozici pod tímto odkazem.

Po dobu uzavírky jsem si také všiml, že ve spojích dotčených touto uzavírkou (přinejmenším v případě linky č. 11) nedocházelo k ohlašování následující zastávky. Navíc, i na displeji v interiéru byla po celou dobu jízdy coby "příští zastávka" uváděna vždy jen jedna ze zastávek. Tzn. ani displej v tomto ohledu nefungoval = dopravce ani neumí upravit hlášení + displeje do "výlukové" podoby.

Stejnou neschopnost dopravce projevil i na svých "inteligentních" displejích na Karlově náměstí. Po dobu uzavírky byly (nejen) "přibyslavické" spoje linky č. 31 zrušeny bez náhrady, jenže na displejích byly tyto spoje zobrazovány, viz moje foto z ranních i z odpoledních hodin.

V žádném ze čtyř dnů uzavírky neměl jsem možnost sledovat dopolední provoz, kdy spoj linky č. 10 přijel v 10 h na Karlovo náměstí od hřbitova, aby pak jel "poprázdnu" na zastávku Týn (tzn. zastávku na konci Budíkovické ulice), na kterou se zřejmě dostal oklikou přes ulici Na Klinkách, aby pak jel do centra města, kdy mezitím "nesměl" jet na spoji linky č. 31 do Račerovic a Budíkovic (jejichž obsluze žádná uzavírka nebránila)...

Výlukové opatření po dobu uzavírky mostu u nemocnice a zamlčení, že náhradní zastávkou v "terminálu" bude stanoviště č. 9

12. května 2019 v 14:00 Mimořádnosti v provozu
V průběhu úterý 7. 5. bylo na vývěskách v autobusech i na zastávkách, jakož i na dvojici oficiálních stránek věnovaných třebíčské MHD, vyvěšeno sdělení informující o výlukových opatřeních souvisejících s 5,5měsíční uzavírkou mostu u nemocnice. A bohužel, ani v tomto případě nezvládl dopravce s městským úřadem zveřejnit kompletní a bezchybné informace.

Jak v tomto oznámení (které je v této podobě vyvěšeno v autobusech, na zastávkách a na FB profilu "MAD Třebíč"), tak i ve výlukových jízdních řádech, chybí informace o tom, že po dobu výluky je v tzv. přestupním terminálu náhradní zastávkou pro linky č. 4, 10 a 13 ve směru jízdy do centra města zastávka č. 9 (umístěná v těsné blízkosti nádražní budovy) namísto obvyklé zastávky č. 8.

V obou oznámeních je uvedeno pouze info o zrušení obsluhování zastávky č. 8, přičemž kontext tohoto sdělení se tváří tak, jako by náhradní zastávkou byla zastávka č. 6. Ta však bude (u linek č. 4, 10, 13 a zčásti i 14) náhradní zastávkou za zastávku Nemocnice a (což bylo rovněž zamlčeno) zároveň za zastávku č. 9 v tzv. přestupním terminálu, a to ve směru jízdy z centra města.

Jediným oficiálním zdrojem, který uvedl výlukové oznámení v přesné podobě (tzn. včetně údaje, že veškeré spoje ve směru jízdy do centra města budou v "terminálu" obsluhovat zastávku č. 9), tak je textová část na stránkách doprava-trebic.cz, kterou zde kurzívou přepisuji:

Z důvodu výměny mostní konstrukce bude od 13. května přibližně do konce října 2019 znemožněn průjezd mezi zastávkami Hrotovická a Nemocnice.

Autobusy MAD proto budou objíždět dotčený úsek přes dopravní terminál a ulicemi Sv. Čecha a Janouškova (do centra) a Znojemská (z centra).
Zastávku Nemocnice ve směru z centra nebude možné obsluhovat, proto autobusy náhradou zastaví na nejbližším stanovišti od nemocnice (číslo 6) na dopravním terminálu (obvyklé stanoviště 8 bude bez obsluhy).

Jednotlivé linky budou v dotčeném úseku obsluhovat pouze následující vyjmenované zastávky:
Linka 1
z centra ..., Karlovo nám., Nádražní, Žel. st. (st.9), Demlova,školka, ... (přesně jako doposud)
do centra ..., Znojemská, Žel. st. (st.9), Nemocnice, Bráfova, Karlovo nám., ...

Linka 4
z centra ..., Karlovo nám., Komenského nám., Bráfova, Žel. st. (st.6), Březinova, Kosmákova, U Lípy, ...
do centra ..., U Lípy, Kosmákova, Březinova, Žel. st. (st.9), Nemocnice, Bráfova, Komenského nám., Karlovo nám., ...

Linka 10
z centra ..., Karlovo nám., Bráfova, Žel. st. (st.6), Křížkovského, Jiráskova, ...
do centra ..., Jiráskova, Žel. st. (st.9), Nemocnice, Bráfova, Karlovo nám., ...

Linka 13
z centra Karlovo nám., Komenského nám., Bráfova, Žel. st. (st.6), Březinova, Kosmákova, U Lípy, ...
do centra ..., U Lípy, Kosmákova, Březinova, Křížkovského, Žel. st. (st.9), Nemocnice, Bráfova, Komenského nám., Karlovo nám.

Linka 14
z centra ..., Karlovo nám., Bráfova, Žel. st. (st.6), Znojemská/Demlova,školka, ...
do centra ..., Znojemská, Křížkovského, Žel. st. (st.9), Nemocnice, Bráfova, Karlovo nám., ...

Časové polohy jednotlivých spojů jsou vesměs stejné, ve směru do centra odjíždí autobusy až o 2 minuty dříve, z centra přijíždí do konečných zastávek o 1-2 minuty později.

5,5měsíční uzavírka mostu nad železniční tratí ("méně důležitého" než tzv. přestupní terminál) aneb Kdo s čím zachází...

7. května 2019 v 8:00
Počínaje 13. květnem 2019, čeká město Třebíč velké dopravní omezení, které se dotkne jak individuální silniční dopravy, tak i třebíčské MHD. V lednu 2019 totiž byl zjištěn havarijní stav silničního mostu přes železniční trať u nemocnice. Most bude od 13. 5. uzavřen za účelem demolice starého mostu a následné výstavby nové mostní konstrukce.

Předpokládaná doba úplné uzavírky je 5,5 měsíce. Uzavírka je o to komplikovanější v tom, že jedna z potenciálních objízdných tras - přes Nádražní ulici - je limitována průjezdnou výškou (3 m) podjezdu pod vlakovým nádražím.

V článcích je správně zmiňováno, že most byl uveden do provozu v roce 1995 (tzn. k jeho výměně dochází po pouhých 24 letech provozu!). Tedy spadá do 20letého období let 1994 - 2014 - tedy období, o kterém Městský úřad Třebíč (resp. jeho konkrétní vedoucí představitel) velkohubě prohlašoval, že největší investiční dopravní stavbou tohoto období je tzv. Přestupní terminál Třebíč.

Kdo s čím zachází, s tím taky schází. Samotný orgán veřejné správy, od nějž toto egoistické prohlášení přišlo, bude v následujících měsících moci sám být svědkem dopravních komplikací, kdy je mimo provoz část stavby zprovozněné v letech 1995 (most nad tratí + "východní" rampy nadjezdu) - 1996 (dvojice "západních" ramp nadjezdu + hlavní silnice mezi těmito rampami).

Stavby, která (dle jeho sebestředného pohledu) nebyla největší dopravní stavbou v Třebíči za (z pohledu roku 2014) posledních 20 let (protože tou prý byl tzv. přestupní terminál)...

Uzavírka ulice Bedřicha Václavka = (ne)výlukové opatření; uzavírka v Budíkovicích = dočasné neobsluhování zastávky Budíkovice

1. května 2019 v 20:00 Mimořádnosti v provozu
Již ve čtvrtek 26. 4. ráno jsem si všiml, že na některých zastávkách + v některých autobusech jsou vyvěšena dvě výluková oznámení - jedno týkající se uzavírky ulice Bedřicha Václavka, druhé se týkalo uzavírky v Budíkovicích. Druhý den ráno jsem tato oznámení zdokumentoval.

Obě oznámení tvrdí, že více informací lidé najdou na oficiálních stránkách doprava-trebic.cz. V prvních několika dnech šlo o nepravdivé tvrzení - info o těchto výlukových opatřeních se na zmiňovaných stránkách objevilo až 28. 4. večer. Kurzívou jej doslovně přepisuji (včetně nesmyslné zmínky o lince č. 4, která ulicí Bedřicha Václavka vůbec nejezdívá a objížďka se jí tedy netýká):

Uzavírka ulice B. Václavka a v Budíkovicích

Od 2. do 5. května 2019 bude uzavřena ulice Bedřicha Václavka. Autobusy linek 1, 4, 10 a 14 pojedou obousměrně po trase Bráfova - Masarykovo náměstí - Komenského náměstí - Karlovo náměstí. Všechny zastávky budou obslouženy obvyklým způsobem.

Od 6. do 31. května 2019 dojde k uzavírce komunikace v Budíkovicích. Bude zrušena zastávka Budíkovice a nahrazena zastávkou Budíkovice rozcestí.

V případě výlukového opatření souvisejícího se čtyřdenní uzavírkou ulice B. Václavka de facto nejde o výlukové opatření, protože všechny zastávky MHD budou obslouženy v obvyklém rozsahu. Ba naopak - text z vývěsky, že objízdná trasa povede přes Komenského náměstí, může vést k chybnému dojmu, že "objížďkové" spoje obslouží zastávku na Komenského náměstí.

Stejně jako při budíkovické uzavírce na podzim 2018, tak i nyní budou moci na okřešické rozcestí do Budíkovic dojet spoje linky č. 31 jak v pracovních dnech, tak i o víkendech. Nedojde tedy k opakování situace z jara 2018, kdy (rovněž kvůli uzavírce silnice v Budíkovicích) byla obsluha zastávky Budíkovice zrušena, ovšem i "na okřešické rozcestí" jezdila MHD jen v pracovní dny.

Zato o víkendech byly Budíkovice po několik týdnů bez obsluhy MHD (za vydatného tutální této skutečnosti ze strany Městského úřadu Třebíč)...