Červen 2019

Dokončování "definitivního" kruhového objezdu v Cyrilometodějské ul. = objízdná trasa v MHD

21. června 2019 v 20:00 Mimořádnosti v provozu
Již po několik týdnů probíhá přestavba křižovatky ulic Cyrilometodějské, Brněnské a Velkomeziříčské. Původní, provizorní kruhový objezd (který byl vybudován koncem března 2015) byl zrušen a namísto něj probíhá výstavba nové, "definitivní" kruhové křižovatky. Po několik týdnů jezdily zúženým profilem vozovky. Nyní již je v prozatímním provozu celý kruhový objezd.

Dokončovací práce na objezdu + v Cyrilometodějské ulici však budou mít za následek uzavírku + zároveň i výlukové opatření v MHD. Viz přepis sdělení z oficiálních stránek doprava-trebic.cz:

Uzavírka ulice Cyrilometodějská

Z důvodu uzavírky křižovatky ulic Cyrilometodějská, Velkomeziříčská a Brněnská při dokončování kruhového objezdu a opravě povrchu ulice Cyrilometodějská nebude v termínu od 29. června 5:00 do 30. června (nejpozději do 20:00) možný průjezd autobusů těmito místy. Objízdná trasa pro linky 4, 5, 11 a 12 povede ulicemi Bedřicha Václavka, Bráfova, Sportovní, (Rafaelova a Samešova).

Zastávky Cyrilometodějská, Samešova, Dřevařské závody, Kaufland a Mototechna budou bez obsluhy.
Linka 5 náhradou navíc zastaví na zastávce Modřínová.

Je pravděpodobné, že práce na dokončení kruhového objezdu budou hotové dříve, v tom případě bude ukončena i výluka a bude o tom informováno zde.

Zastávky linek v dotčeném úseku
Linka 4: ..., Karlovo nám., ZŠ Na Kopcích, Modřínová, A. Kratochvíla, ..., Hotel Atom, Modřínová, ZŠ Na Kopcích, Karlovo nám., ...
Linka 5: ..., Karlovo nám., Modřínová, A. Kratochvíla, ... (a zpět)
Linka 11: Karlovo nám., ZŠ Na Kopcích, Modřínová, Hotel Atom, ...
Linka 12: Karlovo nám., Colas, Palečkův mlýn, Ptáčov (a zpět)


Přibyslavická pouť i v roce 2019 bez výlukového opatření v MHD aneb Jak městský úřad zamlčel "výměnu" referentky pro MHD

13. června 2019 v 21:00
O víkendu 8. + 9. června 2019 se opět konala pouť v Přibyslavicích. Připomínám, že tato pouť se koná dvakrát do roka - jednak v pevném termínu počátkem září a jednak v pohyblivém jarním termínu, a to vždy o tzv. svatodušním víkendu, jehož termín je vždy 7 týdnů po Velikonocích.

Stejně jako je tomu nepřetržitě již od roku 2016 (a to v obou termínech pouti), neměla tato pouť (a s ní spojená dopravní omezení) vliv na provoz MHD, přesněji řečeno na provoz dvou párů "přibyslavických" autobusových spojů (které o víkendu obsluhují Přibyslavice okolo 6. a 18. h).

Na tomto místě dávám připomenut svému zážitku z počátku září 2014, kdy dopravce i městský úřad naprosto zamlčeli konání onoho víkendového výlukového opatření v Přibyslavicích (spoje po předmětné 2 dny končily/začínaly jízdu až u MANN + HUMMELu), přičemž když jsme na zastávku na přibyslavické návsi v neděli 7. 9. 2014 navečer s kamarádem došli, tak až tam jsme zjistili, že musíme urychleně přejít o více než kilometr dále (stihli jsme to jen s několikaminutovou rezervou).

Když jsem o dva dny později konfrontoval s touto situací (+ se skutečností, že tímto zamlčením jsem byl poškozen mj. já coby cestující) slečnu H. M., referentku pro MHD - dceru stejnojmenné politické představitelky (kterážto dcera se na svoji úřednickou pozici dostala bez výběrového řízení), nejprve si tato úřednice neuměla vzpomenout, o jakou uzavírku by mohlo jít.

Až poté, co jsem jí to prozradil, si najednou vzpomněla (?), ale situaci bagatelizovala mj. slovy "Kolik lidí ty stránky doprava-trebic.cz sleduje?" či ještě měla tu drzost se mě pak ptát, kolik cestujících v onom spoji linky č. 31 jelo (pozn. přičemž městský úřad na přibyslavické spoje finančně nepřispívá, tzn. městské úřednici to mohlo být jedno).

Počátkem roku 2019 jsem zjistil, že tato úřednice již na městském úřadě přestala (a to cca po 5 letech pracovat). I tato skutečnost byla městským úřadem zcela zamlčena; nebyla vydána žádná infomace ve smyslu "Pozor, ohledně MHD se nově obracejte na jinou, novou referentku...

Prodloužení (?) výlukového opatření v Budíkovicích do konce června 2019

6. června 2019 v 1:00
Oficiální stránky doprava-trebic.cz zveřejnily v pondělí 3. 6. tuto informaci:

Prodloužení uzavírky v Budíkovicích

Od 6. do 30. června 2019 bude uzavřena komunikace v Budíkovicích. Bude zrušena zastávka Budíkovice a nahrazena zastávkou Budíkovice rozcestí.

Buď je nepřesný nadpis článku (de facto nejde o prodloužení, protože - dle zveřejněných informací - předchozí budíkovická uzavírka + výlukové opatření skončily k 31. 5.), anebo tedy předchozí uzavírka/opatření neskončily k 31. 5., ale kontinutálně pokračovaly až do 5. 6. s tím, že nově tedy bude výlukové opatření prodlouženo až do 30. 6.

Vzhledem k tomu, že situaci v třebíčské (nejen) MHD jsem v uplynulých dnech osobně nesledoval, tak nevím, která z variant je realitou.

O tomto výlukovém opatření informovaly i druhé oficiální "MHD-stránky" zřizované městským úřadem - FB profil "MAD Třebíč" - na rozdíl od květnového budíkovického opatření, které bylo těmito stránkami zcela zamlčeno.

Předplatní jízdenky mají již od 1/2017 "klouzavou" platnost - pozitivní změna zamlčená ze strany dopravce i městského úřadu

1. června 2019 v 0:00 Postřehy z optimalizace MHD
Od počátku roku 2019 jsem si po několika letech začal kupovat předplatní jízdenky pro MHD (a to v jejich měsíční verzi). A až díky tomu jsem zjistil, že již od počátku roku 2017 (tzn. od doby, kdy mj. vstoupil v platnost nový 8letý "vysoutěžený" kontrakt městského úřadu s dopravcem) došlo k veskzrze pozitivní změně.

Zatímco dříve platila měsíční jízdenka vždy na kalendářní měsíc (tzn. od prvního do posledního dne v měsíci), od počátku roku 2017 (pozn. tento údaj mi řekla pracovnice v předprodejní kanceláři poté, co jsem se jí zeptal, od kdy k této změně došlo) může její platnost začít "klouzavě" - kdykoliv během měsíce s tím, že taková jízdenka pak platí např. od 15. 5. do 14. 6. Či např. od 8. 6. do 7. 7.

Změna je to pozitivní mimo jiné v tom ohledu, že zrovnoměrňuje poptávku po pořizování takových jízdenek a eliminuje vznik front, které se u předprodejní kanceláře na přelomu měsíce dříve tvořily.

Žel, odpovědné osoby ze strany dopravce i z městského úřadu nebyly schopny ani na onom přelomu let 2016 a 2017 (kdy tato změna vešla v platnost), ani nikdy poté, zveřejnit informaci, že k této změně došlo...

Fotku stvrzenek o nákupu svých měsíčních předplatních jízdenek (s různými dny v měsíci coby začátek platnosti jízdenky) jsem nahrál do tohoto alba.