Červenec 2019

"MHD-displej" v akvaparku Laguna (v r. 2013 "hotová věc", v r. 2017 "pracovně uvažovaný") neexistuje ani v létě 2019

31. července 2019 v 0:00
Nedávno jsem byl s přáteli v pizzerii v areálu akvaparku Laguna. Procházel jsem mimo jiné vestibulem tohoto areálu (a to po delší době; samotný akvapark nenavštěvuji vůbec) a díky tomu jsem si mohl ověřit, že do dnešních dnů není v tomto vestibulu instalován displej, který by oznamoval časy odjezdů spojů MHD z nedaleké zastávky Poliklinika Hájek.

Instalace takového displeje byla přitom již v listopadu roku 2013 považována za "hotovou věc", k níž mělo dojít v brzké době, viz tento tehdejší článek. K instalaci displeje však nedošlo.

V prosinci roku 2017 tvrdil vedoucí orgán Odboru dopravy a komunálních služeb Městského úřadu Třebíč v tomto článku, že "Uvažujeme o rozmístění obrazovek, které by zobrazovaly odjezd autobusů z nejbližších zastávek, do vybraných veřejných prostor. Pracovně uvažujeme o Nemocnici Třebíč a do vstupní haly Aquaparku Laguna".

Zatímco dvojice displejů do dvou různých pavilonů třebíčské nemocnice byla instalována na jaře 2018, tak ani po více než 1,5 roce po vyřknutí těchto slov, nezůstalo ve věci instalace zmiňovaného displeje ve vestibulu akvaparku Laguna u ničeho jiného než onoho "pracovního uvažování".

Průměrné stáří autobusů MHD činí 4,82 roku = blíží se kritické 5leté hranici = dopravce bude muset vyřazovat i autobusy mladší deseti let

22. července 2019 v 7:00 Zajímavosti z provozu
Rok se s rokem sešel a při příležitosti nedávno uplynulé poloviny roku opět zveřejňuji článek o aktuálním průměrném stáří vozidel zajišťujících provoz MHD Třebíč:

- Mercedes Conecto ev. č. 56: rok výroby (dále jen "r. v.") 2010, stáří 9 let.
- MAN Lion´s City ev. č. 21, 38, 49, "ex J. Hradec": r. v. 2011, stáří 8 let.
- MAN Lion´s City ev. č. 32, 48: r. v. 2012, stáří 7 let.

- Mercedes Citaro III "ex J. Hradec": r. v. 2012, stáří 7 let.
- MAN Lion´s City ev. č. 36, 45: r. v. 2013, stáří 6 let.
- Mercedes Conecto (10 autobusů s RZ 5J8 4701 - 4750): r. v. 2016, stáří 3 roky.

- Mercedes Sprinter RZ 5J8 4735 a 5J8 4736: r. v. 2016, stáří 3 roky.
- Mercedes Conecto RZ 6J5 0001: r. v. 2018, stáří 1 rok.

Tedy 111/23 = cca 4,82 roku.

Stáří vozového parku se tedy blíží maximálnímu povolenému (viz příslušný bod "vysoutěženého" 8letého kontraktu) průměrnému stáří vozidel, které je stanoveno na 5 let. Má-li tento smluvní bod být nadále dodržován, bude muset dopravce TRADO MAD (spolu s pořízením nových vozidel) vyřadit několik autobusů, které v tu chvíli ještě nedosáhnou maximálního povoleného stáří 10 let...

Výlukové opatření - 2,5měsíční neobsluhování "obratové" zastávky na račerovické návsi

14. července 2019 v 11:00 Mimořádnosti v provozu
Po několika omezeních týkajících se obsluhy "obratové" zastávky v Budíkovicích, přichází omezení spočívající v obdobném omezení pro "obratovou" (tzn. takovou, ze které se autobusy MHD vracejí zpět do Třebíče) zastávku v Račerovicích. Viz přepis sdělení z oficiálních stránek doprava-trebic.cz:

Uzavírka v Račerovicích

Od 15. července do 30. září 2019 bude kvůli uzavírce v Račerovicích zrušena zastávka Račerovice, náves. Zastávka Račerovice bude linkou 31 nadále obsluhována.Neobsluhování zastávky Budíkovice bylo prodlouženo z 30. 6. až do 4. 7. - informace pokoutně doplněná na doprava-trebic.cz, resp. zcela zamlčená na FB profilu

10. července 2019 v 9:00 Mimořádnosti v provozu
Když jsem 2. 7. po delší době potkal svoji kamarádku bydlící v Budíkovicích, ptal jsem se jí mimo jiné, jestli už opravdu je průjezdná autobusová zastávka u požární nádržky. Překvapilo mě, když mi odpověděla, že jestli si všimla dobře, tak tam došlo k prodloužení prací a že pořád není hotovo.

Překvapilo mě to proto, že nikde na oficiálních stránkách věnovaných třebíčské MHD nebylo uvedeno nic o tom, že by neobsluhování zastávky "Budíkovice" mělo být ukončeno k (již dříve stanovenému) termínu 30. 6. 2019.

Až nyní jsem si ze stránek doprava-trebic.cz zpětně všiml, že u zprávy zveřejněné již 3. června přibyla informace "AKTUALIZOVÁNO" + že údaj o trvání uzavírky "do 30. června" byl nahrazen novým údajem "do 4. července". Aktualizované znění výlukového opatření tedy znělo:

AKTUALIZOVÁNO

Od 6. června do 4. července 2019 bude uzavřena komunikace v Budíkovicích. Bude zrušena zastávka Budíkovice a nahrazena zastávkou Budíkovice rozcestí.

Tento způsob (ne)oznámení prodloužení tohoto výlukového opatření je dalším z příkladů diletantismu ze strany městského úřadu a jeho pokoutních úprav informací, zamlčování některých dalších zpráv atd. Namísto vydání nového oznámení "pozor, prodloužení výlukového opatření", byl údaj o tomto prodloužení nenápadně vložen do původní zprávy.

Taktéž platí, že na druhých oficiálních stránkách věnovaných třebíčské MHD, totiž na profilu "MAD Třebíč", bylo info o prodloužení tohoto výlukového opatření zcela zamlčeno.

Uzavírka/výluka v Cyrilometodějské ul. skončilo "ve 12:30 h" (v sobotu či neděli?); tato výluka byla zcela zamlčena na oficiálním FB profilu

1. července 2019 v 0:00 Mimořádnosti v provozu
Od časného pátečního rána 28. 6. do pozdního nedělního večera 30. 6. jsem byl mimo Třebíč (+ mj. též mimo dosah internetového připojení), tudíž jsem ani nesledoval provozní zajímavosti spojené s uzavírkou Cyrilometodějské ulice a její křižovatky s Velkomeziříčskou ulicí; stejně tak až nyní zpětně mohu uvést přepis sdělení z oficiálních stránek doprava-trebic.cz:

AKTUALIZACE 12:30: Uzavírka byla ukončena, zůstává pouze drobné omezení u zastávky Cyrilometodějská ve směru do centra.

Nutno dodat, že ze sdělení není patrné, zda uzavírka (+ výlukové opatření v MHD) skončila v sobotu 30 minut po poledni, či zda to bylo v popoledním čase nedělním.

Taktéž nutno dodat, že na druhém oficiálním informačním kanálu zřizovaným o MHD městským úřadem, totiž na FB profilu MAD Třebíč", bylo konání (jakož i následné předčasné ukončení) tohoto výlukového opatření zcela zamlčeno...