Srpen 2019

Zábranné sloupky v "terminálu" mimo provoz již přes 3 roky = rozpor s požadavkem policie + projektovou dokumentací

25. srpna 2019 v 22:00 Postřehy z provozu tzv. přestupního terminálu
V průběhu posledních čtyř let jsem v několika článcích popisoval opakovanou neschopnost městského úřadu (coby provozovatele tohoto "terminálu") zajistit provozuschopnost výsuvných sloupků na východním okraji tzv. přestupního terminálu.

Připomínám, že od července 2015 (kdy byly ony sloupky uvedeny do provozu) do června 2016 byly tyto sloupky dvakrát porouchané, vlivem čehož byly po cca 5,5 z 11 měsíců (od začátku října 2015 do začátku února 2016; poté od první poloviny dubna 2016 do konce května téhož roku) mimo provoz a trvale zasunuty.

Cca od 10. 6. 2016 pak došlo k další poruše sloupků, která nikdy nebyla odstraněna. Poslední článek na toto téma jsem psal v červnu 2018, při dvouletém výročí nepřetržité neschopnosti městského úřadu uvést tyto sloupky opětovně do provozu.

Nyní mohu doplnit, že k žádné změně zde nedošlo ani po dalším roce a 2,5 měsících - sloupky jsou nadále mimo provoz (viz mj. dvojice fotek z roku 2019) ; "terminálem" si zkracují cestu některá osobní auta či "dopravní obsluha" typu taxislužby, dopravní zdravotnické služby atd.

Při instalaci těchto sloupků v polovině roku 2015, tvrdil vedoucí orgán Odboru dopravy Městského úřadu Třebíč v této zprávě, že Výsuvné zábrany jsou součástí schválené dokumentace. Požadovala je Policie ČR kvůli zajištění bezpečnosti cestujících u nových autobusových zastávek tak, aby projíždějící automobily neohrožovaly chodce, přecházející komunikaci.

Více než tříletá nepřetržitá neschopnost tohoto orgánu zajistit funkčnost sloupků tedy je v rozporu s požadavky Policie ČR, ba dokonce v rozporu se schválenou projektovou dokumentací onoho tzv. přestupního terminálu...Oficiální stránky uzavirkytrebic.cz již po 3 měsíce neaktualizovány = další zamlčováni informací ze strany městského úřadu

16. srpna 2019 v 0:00
Dlouhá řada selhání ve věci (ne)informování ze strany městského úřadu (v případě dopravních záležitostí primárně o selhání vedoucího představitele Odboru dopravy a komunálních služeb) směrem k občanům se v minulých týdnech a měsících opět rozrostla.

Již v loňském roce jsem upozorňoval na několikaměsíční neschopnost odpovědných osob z Městského úřadu Třebíč ve věci aktualizace informací na stránkách uzavirkytrebic.cz, které jsou od roku 2016 zřizovány právě městským úřadem za účelem informování občanů o uzavírkách ve městě a jeho blízkém okolí. A tato neschopnost pokračuje i v roce 2019.

K poslednímu skutečně průběžnému informování na těchto stránkách došlo počátkem dubna 2019. Ještě 11. 5. po půlnoci byla "nejnovější" zveřejněnou informací zpráva z 9. dubna. Až krátce poté byly uvedeny informace o uzavírce mostu v Hrotovické ulici (započaté 13. 5.) + se zpětnou datací i o několika omezeních zahájených v průběhu dubna.

A to byla dosud poslední aktualizace těchto stránek. Od té doby (tedy již po více než 3 měsíce!) ticho po pěšině. Zamlčení dopravních omezení, která mezitím proběhla či dosud probíhají v Cyrilometodějské ulici, v Račerovicích, v Budíkovicích atd. Viz tento srpnový screen z uvedených (paradoxně mezitím s upravenou grafikou, ne však s aktualizovaným obsahem) stránek.

Extřebíčský Mercedes Conecto ev. č. 23 (RZ 3J4 7151) na fotkách z MHD Lovosice (dvojice fotek z 7/2019)

6. srpna 2019 v 8:00 Aktualizace fotogalerie
V úterý 9. 7. 2019 ráno jsem měl cca 35 minut času v rámci čekání na přípojný vlak na vlakovém nádraží v Lovosicích. Věděl jsem, že mezitím by okolo nádraží měl jet jeden ze spojů tamní malé MHD (jen jedna linka, v provozu jen v pracovních dnech, jen v hodinovém intervalu; pro pokrytí vozby všech spojů postačí jediné vozidlo).

A předpokládal jsem, že na onom spoji MHD pojede ex-třebíčský Mercedes Conecto ev. č. 23 coby jediný autobus standardní velikosti, kterého má tamní nový "MHD-dopravce" (společnost "Destinační agentura České Středohoří") k dispozici (připomínám, že tento dopravce začal lovosickou MHD provozovat od 2/2019 a vzápětí mu bylo zapůjčeno i toto Conecto, viz článek).

Můj předpoklad se vyplnil a do zdánlivě již "nepokračovatelné" galerie fotek s tímto Conectem (které v Třebíči jezdilo od konce roku 2008 do sklonku roku 2018) mohly díky tomu být nahrány dvě nové fotky:

Conecto s RZ 3J4 7151 - pohled zepředu (pobyt v zastávce "Autobusové nádraží" před železniční stanicí; v pozadí s horou Lovoš)

Conecto s RZ 3J4 7151 - pohled zezadu (odjezd z prostoru autobusového nádraží)

Jak je i z fotek patrné, tak jediným vnějším rozdílem oproti třebíčskému působení jsou odstraněná loga "ICOM Transport" a "Město Třebíč" plus nepoužívaný displej ("nahrazen" papírovou cedulí za čelním oknem).

Zato barevná kombinace, registrační značka, ba i nálepka s evidenčním číslem 23, to vše na tomto vozidle zůstalo z dob jeho třebíčského působení.