Září 2019

Uzavírka/výlukové opatření v Račerovicích skončily o týden dříve oproti plánu = zastávka "Račerovice, náves" je opět obsluhována

23. září 2019 v 20:00 Mimořádnosti v provozu
Uzavírka silnice v Račerovicích nakonec skončila o týden dříve, než bylo plánováno. Stejně tak tím pádem bylo předčasně ukončeno i výlukové opatření spočíívající v neobsluhování zastávky "Račerovice, náves". Viz krátké sdělení zveřejněné na oficiálních stránkách doprava-trebic.cz:

AKTUALIZACE: 23. září byla uzavírka ukončena, autobusy linky 31 znovu obsluhují zastávku Račerovice, náves.

Nepravdivá mapka o parkování na Podklášteří, poplašné zprávy od vedoucího odboru dopravy o "2měsíční výluce" aneb Kdo s čím zachází...

21. září 2019 v 0:00
V pátek 13. 9. 2019 zveřejnil Městský úřad Třebíč tiskovou zprávu informující o tom, že neznámá osoba převzala mapku vytvořenou městským úřadem, vložila do ní nepravdivé popisky a následně v této nepravdivé podobě letáky s touto mapkou rozšiřovala po městské části Podklášteří. Šlo o schéma týkající se plánované změny dopravního režimu v několika ulicích této čtvrti.

Městský úřad mimo jiné zmínil, že "zvažuje podání trestního oznámení pro šíření poplašné zprávy". Tématu si následně všimla i celostátní média, viz mj. tento článek serveru Novinky.cz.

Takovéto poskytování klamných informací je samozřejmě neslušné, na druhou stranu se nabízí přísloví "Kdo s čím zachází, s tím taky schází". Či "poznat svoji vlastní medicínu".

Je to právě vedoucí orgán Odboru dopravy a komunálních služeb (na nějž je odkazováno i v oné nepravdivé verzi zmiňovaného letáku), kdo do médií opakovaně předkládá překrucované, nepravdivé či takříkajíc poplašné zprávy. Kromě řady příkladů zmíněných již v nejednom z předešlých článků, týká se jeden z nich i důsledků výstavby nového mostu v Hrotovické ulici.

Na sklonku ledna 2019 tato osoba prohlásila pro tento článek v Třebíčském deníku, že kvůli výstavbě nového mostu nad železniční tratí, bude muset být - dle jeho odhadu - zastaven provoz vlaků pod mostem přinejmenším na dobu dvou měsíců.

Realita je taková, že výluka tratě pod mostem trvala jen 2 týdny (od 3. 6. do 16. 6). Vedoucí orgán odboru dopravy tedy šířil nepravdivou, poplašnou zprávu o tom, že zastavení železničního provozu bude přinejmenším čtyřikrát delší, než jaké ve skutečnosti bylo.

A pozor - tato dvoutýdenní výluka úseku Třebíč - Studenec byla tak jako tak naplánována již od podzimu 2018 (tzn. od doby, kdy se ještě nevědělo o tom, že bude nutné zbourat onen most u nemocnice), a to za účelem rekonstrukce traťové koleje od Vladislavi směrem ke studeneckému nádraží (tzn. konala by se i v případě, kdyby se v tomtéž termínu neboural most v Hrotovické ulici).

Možná, že by si tento orgán veřejné správy rovněž zasloužil, aby na něj bylo podáno trestní oznámení za šíření poplašné zprávy. A na rozdíl od onoho vykuka, který si "přetvořil k obrazu svému" onu mapku s Podklášteřím, by v tomto případě šlo o trestní oznámení nikoliv na neznámého, ale pro občany Třebíče naopak bohužel velmi známého pachatele.

MHD Třebíč bude 19. 9. 2019 "zdarma" aneb městský úřad (zase) nebyl několik měsíců schopen informovat na FB profilu "MAD Třebíč"

10. září 2019 v 22:00 Mimořádnosti v provozu
Na oficiálních stránkách doprava-trebic.cz se objevila informace o tom, že i v roce 2019 bude v jeden vybraný den jezdit třebíčská MHD "zdarma" (resp. ve skutečnosti: bez vybírání jízdného za jednorázové jízdenky). Viz přepis krátkého sdělení:

Dne 19. 9. 2019 v rámci akce "Evropský týden mobility" bude MAD po celý den zdarma.

Stejná informace byla zveřejněna i na oficiálním FB profilu "Městská autobusová doprava Třebíč", kterýžto profil projevil aktivitu po více než třech měsících od zveřejnění předchozí informace, kterou bylo info o tehdejší uzavírce/výlukovém opatření v Budíkovicích.

Mezitím na onom oficiálním FB profilu došlo k zamlčení všech těchto událostí v třebíčské MHD, které mezitím proběhly:
- oznámení o výlukovém opatření v Cyrilometodějské ulici, naplánovaném na víkend 29./30. 6. 2019; následně aktuální informace o tom, že toto opatření nakonec bylo ukončeno již v průběhu víkendu a ne až na jeho konci

- informace o prodloužení (výše zmiňované) budíkovické uzavírky/výluky v MHD z původního termínu 30. 6. na termín 4. 7. 2019.

- info o výlukovém opatření v Račerovicích, znamenajícím neobsluhování tamní zastávky na návsi v období od 15. 7. do 30. 9. 2019.

Jak jsem již zmínil v tomto květnovém článku, tak i dvě májové výluky v MHD byly na oněch oficiálních FB stránkách zcela zamlčeny.

Vedoucí orgán Odboru dopravy a komunálních služeb Městského úřadu Třebíč tedy opětovně nezvládá ani takovou základní věc, jakým je (osobně či prostřednictvím své podřízené) zařídit informovanost občanů na oficiálním informačním zdroji spravovaném přímo městským úřadem...

Nesmysly s odjezdovými stanovišti linek č. 4 a 13 v "terminálu" přetrvávaly po 8,5 (!) měsíce - až v polovině května 2019 došlo k jejich odstranění

3. září 2019 v 21:00 Postřehy z provozu tzv. přestupního terminálu
V tomto článku jsem v listopadu 2018 zmiňoval, že Městský úřad Třebíč (coby provozovatel tzv. přestupního terminálu u vlakového nádraží) nezvládá odstranit nesmyslné informace zobrazované od počátku září 2018 na "inteligentních" dipslejích v onom "terminálu".

Šlo o nesmysly typu "spoje linky č. 4 jedou ve směru k poliklinice ze stanoviště č. 1" (ve skutečnosti jedou v bezvýlukovém provozu ze stanoviště č. 9) či "spoje linky č. 13 jedou ve směru na Karlovo náměstí ze stanoviště č. 2 (ve skutečnosti v bezvýlukovém provozu jezdí ze stanoviště č. 8), viz mj. tato fotka z října 2018.

K odstranění těchto nesmyslů nedošlo ani v rámci aktualizace dat v displejích, která byla provedena počátkem prosince 2018 (kdy byly - s nepochopitelným několikatýdenním předstihem - pozměněny názvy konečných zastávek do podoby platné od 1. 1. 2019), viz mj. tato fotka z prosince 2018.

Taktéž tyto nesmysly s odjezdovými stanovišti nebyly odstraněny počátkem roku 2019, kdy opět byla aktualizována data v displejích (zohlednění drobné změny jízdního řádu, mj. včetně zavedení nového, pozdně-večerního spoje linky č. 13, u kterého byl nesmyslný údaj o stanovišti č. 2 uváděn rovněž!), viz foto z počátku února 2019.

Zobrazování těchto nesmyslů přetrvalo až do jara 2019. A zdálo se, že ani změna údajů v displejích spojená s dlouhodobou uzavírkou mostu v Hrotovické ulici (uzavírka začala 13. 5. 2019) nebude mít vliv na odstranění těchto nesmyslů, protože i v první den oné uzavírky - v pondělí 13. 5. - se chyby typu "linka č. 4 ze stanoviště č. 1" či "linka č. 13 ze stanoviště č. 2" objevovaly (viz foto z 13. 5.).

Naštěstí, již o den později byly tyto chyby opraveny do správného stavu (kdy linky č. 4, 10, 13 a 14 "výlukově" využívají v "terminálu" stanoviště č. 6 ve směru jízdy z centra města, resp. stanoviště č. 9 ve směru jízdy do centra města), viz fotka z 14. 5.

Celkem tedy 8,5měsíční neschopnost v této jednoduché věci od úřadu, který po jakémkoliv "neICOM" dopravci požadoval, aby na sklonku roku 2016 během 3 měsíců (reálně ještě méně - mínus lhůty na odvolání atd.) pořídil kompletní vozový park dle požadovaných parametrů, zařídil pro něj krytá stání atd....