Říjen 2019

Výlukové opatření v Hrotovické ulici skončí "dle původních předpokladů" v noci na 1. 11. (srov. s údajem "do 31. 10., 20:00 h")

30. října 2019 v 22:00 Mimořádnosti v provozu
V průběhu středy 30. 10. bylo na oficiálních stránkách doprava-trebic.cz (zřizovaných Městským úřadem Třebíč) zveřejněno toto sdělení:

Obnovení provozu na Hrotovické

Podle původních předpokladů dojde 1. listopadu ke zprovoznění ramp a mostu u nemocnice. Autobusy MAD Třebíč se tak vrátí do svých původních tras a časů před touto dlouhodobou uzavírkou.

Dodávám, že toto tvrzení není "podle původních předpokladů", protože výlukové oznámení (vyvěšené v této podobě) v autobusech či dotčených zastávkách uvádí, že výlukové opatření trvá do 31. 10. 2019, 20:00 h.

Na městském úřadě tedy dokonce už ani nevědí, jaký byl onen "původní předpoklad" inzerovaný mj. na (úřadem rovněž zřizovaném) oficiálním facebookovém profilu (viz odkaz výše). A matou tak cestující dvojznačnými oznámeními, kdy ve čtvrtek 31. 10. po 20. hodině může dojít k pochybnostem, odkud/kudy příslušné spoje linek č. 1, 4, 10, 13 či 14 vlastně pojedou...


Městský úřad s 2 - 3letým (!) skluzem spustil on-line sledování polohy spojů MHD; oproti dřívějším slibům je přístupná jen v mobilní aplikaci

23. října 2019 v 21:00 Zajímavosti z provozu
Ve čtvrtek 10. 10. 2019 zveřejnil Městský úřad Třebíč tuto zprávu o nově zřízené mobilní aplikaci zobrazující aktuální polohu spojů MHD Třebíč. Jak v této zprávě, tak v i obdobném článku na oficiálním FB profilu "Město Třebíč", se představitelé úřadu chlubí něčím, co přišlo s několikaletým skluzem oproti jejich dřívějším slibům, a to ještě v poněkud "osekané" podobě.

Jak vyplývá z odkazovaného článku + jak bylo na přímý dotaz občana potvrzeno i vedoucím orgánem Odboru dopravy a komunálních služeb Městského úřadu Třebíč (viz tento screen), tak podmínkou toho, aby se občan mohl dozvěděl aktuální polohu spoje MHD, je aby měl k dispozici tzv. chytrý telefon a aby v něm měl internetové připojení (+ nainstalovanou příslušnou aplikací).

Neboli všichni ti lidé, kteří využívají internetového připojení na svém osobním či pracovním počítači, zatímco mobilní telefon mají buď starší tlačítkový (tzn. včetně mojí osoby), anebo mají sice tzv. chytrý mobilní telefon, ale bez internetového připojení, jsou při tomto přístupu městského úřadu vyloučeni z práva znát aktuální časovou polohu spojů MHD.

V souvislosti s výše uvedenými fakty připomínám, že již počátkem července roku 2016 bylo v tomto článku Třebíčského deníku (k němuž jsem vzápětí na svých stránkách napsal tento komentář) slibováno mnohem více, viz úryvky (v nichž je článkem citován i vedoucí orgán Odboru dopravy a komunálních služeb Městského úřadu Třebíč):

Na třebíčském odboru dopravy v těchto dnech dokončují projekt s názvem Preference hromadné dopravy. V jeho rámci by příští rok (tzn. v roce 2017, pozn. red.) mohlo vzniknout nové dispečerské pracoviště. (...) Další novinkou, kterou by mohl projekt přinést, je aplikace pro chytré telefony a internet, kde cestující uvidí aktuální polohu autobusu.
Viz výše. V běžném internetovém prohlížeči (dostupném i pro klasické počítače či notebooky) se cestující aktuální polohu autobusu nedozví (= úřad není schopen ji zobrazit ani na tzv. interaktivní mapě na oficiálních stránkách doprava-trebic.cz).

Nynější dopravce sice tyto informace má i dnes (tedy v 7/2016, pozn. red.), ale současná smlouva k nim neumožňuje městu přístup. V nynějších podmínkách právě probíhajícího výběrového řízení (na základě kteréžto "soutěže" autobusy jezdí již od 1. 1. 2017, pozn. red.) již tato podmínka je.
Neboli: až dlouhé 2 roky a 9 měsíců (!) po začátku účinnosti onoho "vysoutěženého" kontraktu, zvládl městský úřad (a to navíc v okleštěné podobě oproti původním slibům - viz výše) zpřístupnit směrem k občanům data, k nimž sám získal přístup (dle výše uvedeného) již od začátku roku 2017...Začátek výlukového opatření v zastávce Dřevařské závody posunut z 18. 10. na 21. 10. aneb Co platilo včera, neplatí dnes

17. října 2019 v 21:00 Mimořádnosti v provozu
Jak je u třebíčského městského úřadu (nejen) v oblasti dopravy dobrým zvykem, tak "co platilo včera, neplatí dnes" (mohl bych na tomto místě vzpomenout mj. na mnoho slibů z úst vedoucího orgánu odboru dopravy, aby tatáž osoba o pár dní později řekla, že "změnila názor", že "šlo o jeho chybnou interpretaci", "informační šum" atd).

Dalším z dlouhé řady těchto jevů se nyní stalo posunutí začátku výlukového opatření ve Velkomeziříčské ulici na termín o 3 dny pozdější (z původního termínu 18. 10. od 7 h ráno). Viz upravené sdělení (k úpravě tohoto údaje došlo zřejmě až v průběhu čtvrtka 17. 10.) na oficiálních stránkách doprava-trebic.cz:

AKTUALIZOVÁNO (posun začátku omezení): Z důvodu uzavření jednoho jízdního pruhu na ulici Velkomeziříčská (směr z centra) v blízkosti zastávky Dřevařské závody, bude od 21. října, 7:00, přibližně do konce listopadu zavedeno následující opatření v provozu:

Zastávka Dřevařské závody (pouze ve směru z centra) bude zrušena, spoje linky 5 náhradou zastaví na zastávce Modřínová.

Dopravní omezení ve Velkomeziříčské ulici = jednosměrné neobsluhování zastávky Dřevařské závody do 30. 11., resp. ("upřesněně") "přibližně do konce listopadu"

16. října 2019 v 17:00 Mimořádnosti v provozu
Oficiální stránky doprava-trebic.cz zveřejnily ve čtvrtek 10. 10. 2019 tento text o dočasném neobsluhování zastávky "Dřevařské závody" ve směru jízdy z centra města:

Z důvodu uzavření jednoho jízdního pruhu na ulici Velkomeziříčská (směr z centra) v blízkosti zastávky Dřevařské závody, bude od 18. října, 7:00, přibližně do konce listopadu zavedeno následující opatření v provozu:

Zastávka Dřevařské závody (pouze ve směru z centra) bude zrušena, spoje linky 5 náhradou zastaví na zastávce Modřínová.

Již v pondělí 7. 10. jsem na zastávkách a v autobusech viděl vyvěšené toto oznámení o téže výluce. Téměř stejný text (doplněný o větu "výstavba chodníku" coby vysvětlení příčiny dopravního omezení, resp. výlukového opatření) byl 11. 10. zveřejněn i na druhých oficiálních stránkách o třebíčské MHD, totiž na FB profilu "MAD Třebíč".

Na rozdíl od textu ze stránek doprava-trebic.cz, který (viz výše) uvádí, že výlukové opatření platí "přibližně do konce listopadu", je v textu vyvěšeném na zastávkách, v autobusech a na FB profilu uvedeno přesné vymezení konce tohoto výlukového opatření - 30. listopad 2019 ve 20:00 h.

Městský úřad (na internetových stránkách) ruku v ruce s dopravcem (na zastávkách a v autobusech) tedy zveřejnili dvě různá, navzájem si protiřečící sdělení. Perličkou je, že jedno protiřečící si sdělení (z FB, resp. zastávek/vozidel MHD) se odkazuje na stránky doprava-trebic.cz coby zdroj pro "více informací".

Neboli - tvrzení "výlukové opatření skončí 30. 11. 2019 ve 20:00 h" = (dle použitého názvosloví) "méně informací"; tvrzení "uzavírka/výluka skončí přibližně koncem listopadu 2019" = "více informací/přesnější informace". :-)

MAN ev. č. 36 po dvou letech (konečně) není polepenou "reklamní pixlou"; na MANu č. 21 reklamní polep (porušující pravidlo o jednotném vzhledu vozidel) nadále je

9. října 2019 v 21:00 Zajímavosti z provozu
Přibližně okolo 20. září 2019 byl odstraněn nevzhledný, neprůhledný celovozový polep z autobusu MAN Lion´s City ev. č. 36. Stalo se tak přesně po dvou letech existence tohoto reklamního polepení, které bylo v příkrém rozporu s požadavkem Městského úřadu Třebíč (platným pro celou dobu "vysoutěžného" kontraktu s dopravcem, tzn. od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2024) na jednotné barevné schéma autobusů, totiž bílou barvu s červeným pruhem.

Z logických souvislostí však předpokládám, že k této příznivé změně došlo ne kvůli tomu, že by se snad na odboru dopravy konečně "chytli za nos" za to, že před 2 lety provozovateli MHD toto porušování smluvního ustanovení zjevně povolili. Předpokládám, že k odstranění polepu po takto "přesné" době došlo kvůli vypršení smluvního období na existenci této reklamy mezi zadavatelem reklamy a reklamní agenturou.

Při odstraňování reklamního polepení došlo i k poškození původních nálepek s názvem dopravce, viz chybějící písmeno "C" na levém boku autobusu na fotce ze zastávky Samešova z 24. 9. 2019. Nejpozději o 6 dní později již byla nálepka s tímto písmenem doplněna, viz tato fotka pořízená 30. 9. 2019 v Modřínové ulici.

Celorozové reklamní polepení naopak nadále má MAN Lion´City ev. č. 21, viz i fotka pořízená 30. 9. 2019 na Karlově náměstí. Umístěno na něj byl o několik měsíců dříve než na výše zmiňovaný MAN ev. č. 36. I jeho reklamní polepení odporuje požadavku městského úřadu (vyjádřeného hned třemi "rozkazujícími" slovy), a to že "Všechna vozidla musí mít jednotný vnější vzhled. Barva je bílá s červeným pruhem".

Drobnou polehčujcí okolností v případě "čísla 21" budiž, že jeho reklamní polep nezasahuje do prostoru oken; na rozdíl od situace, která po 2 roky platila u "čísla 36", který po tu dobu byl vyloženě "neprůhlednou reklamní pixlou".

Čistá mo(/de?)bilita s přepravou kočárků aneb příznačný postřeh z "Dne bez aut" (19. 9. 2019)

3. října 2019 v 17:00
Již při pohledu na plakát upoutávající na "Týden evropské mobility" jsem se před několika týdny hořce pousmíval nad některými z jednotlivých bodů, přesněji řečeno rozporem mezi uvedenými vznosnými slovy vs. realitou. Mj. nad vyzdvihováním pojmu "mobilita" v situaci, kdy ten samý úřad ani nezvládá garantovat přepravu některých skupin cestujících v konkrétním spoji.

Jel jsem v onom "Dni bez aut", ve čtvrtek 19. 9. v 8:15 h, spojem linky č. 4 z Karlova náměstí směrem do Domků. Autobusem v tu chvíli již jela žena na vozíku.

Měla štěstí, že vozidlo nebylo více zaplněno, v opačném případě by (v souladu se smluvními přepravními podmínkami, které směrem k dopravci sám stanovil městský úřad v rámci zadávacích podmínek "vysoutěženého" kontraktu pro období let 2017 - 2014 a ve kterém je příslušné ustanovení uvedeno) byla její přeprava odmítnuta.

Ostatně, již v minulosti jsem se setkal s tím, že (ačkoliv v autobuse v tu chvíli nebyl přepravován žádný kočárek či invalidní vozík) byla jedna vozíčkářka odmítnuta k přepravě právě se zdůvodněním, že vozidlem jede příliš mnoho cestujících.

Žel, o zastávku dále chtěla nastoupit cestující s kočárkem. Žel, její kočárek by se do miniaturního prostoru v jednom z Conect vyrobených v roce 2016 ani fyzicky nevešel.

Nutno dodat, že dopravce takto malické prostory pro kočárky ve svých (tehdy nových) autobusech pořídil v souladu s oněmi smluvními přepravními podmínkami stanovenými městským úřadem pro období let 2017 - 2024, v nichž je uvedeno, že ve vozidle smí být v každou chvíli přepravován vždy jen jeden vozík nebo jeden kočárek.

Žena s kočárkem musela v poměrně chladném počasí čekat 15 minut na další spoj jedoucí stejným směrem. Příznačná ukázka "čisté mobility" v podání třebíčského městského úřadu. I když... možná by v tomto případě namísto slabiky "mo" ve slově "mobilita" byla výstižnější slabika "de".