Čistá mo(/de?)bilita s přepravou kočárků aneb příznačný postřeh z "Dne bez aut" (19. 9. 2019)

3. října 2019 v 17:00
Již při pohledu na plakát upoutávající na "Týden evropské mobility" jsem se před několika týdny hořce pousmíval nad některými z jednotlivých bodů, přesněji řečeno rozporem mezi uvedenými vznosnými slovy vs. realitou. Mj. nad vyzdvihováním pojmu "mobilita" v situaci, kdy ten samý úřad ani nezvládá garantovat přepravu některých skupin cestujících v konkrétním spoji.

Jel jsem v onom "Dni bez aut", ve čtvrtek 19. 9. v 8:15 h, spojem linky č. 4 z Karlova náměstí směrem do Domků. Autobusem v tu chvíli již jela žena na vozíku.

Měla štěstí, že vozidlo nebylo více zaplněno, v opačném případě by (v souladu se smluvními přepravními podmínkami, které směrem k dopravci sám stanovil městský úřad v rámci zadávacích podmínek "vysoutěženého" kontraktu pro období let 2017 - 2014 a ve kterém je příslušné ustanovení uvedeno) byla její přeprava odmítnuta.

Ostatně, již v minulosti jsem se setkal s tím, že (ačkoliv v autobuse v tu chvíli nebyl přepravován žádný kočárek či invalidní vozík) byla jedna vozíčkářka odmítnuta k přepravě právě se zdůvodněním, že vozidlem jede příliš mnoho cestujících.

Žel, o zastávku dále chtěla nastoupit cestující s kočárkem. Žel, její kočárek by se do miniaturního prostoru v jednom z Conect vyrobených v roce 2016 ani fyzicky nevešel.

Nutno dodat, že dopravce takto malické prostory pro kočárky ve svých (tehdy nových) autobusech pořídil v souladu s oněmi smluvními přepravními podmínkami stanovenými městským úřadem pro období let 2017 - 2024, v nichž je uvedeno, že ve vozidle smí být v každou chvíli přepravován vždy jen jeden vozík nebo jeden kočárek.

Žena s kočárkem musela v poměrně chladném počasí čekat 15 minut na další spoj jedoucí stejným směrem. Příznačná ukázka "čisté mobility" v podání třebíčského městského úřadu. I když... možná by v tomto případě namísto slabiky "mo" ve slově "mobilita" byla výstižnější slabika "de".
 


Aktuální články

Reklama