Dopravní omezení ve Velkomeziříčské ulici = jednosměrné neobsluhování zastávky Dřevařské závody do 30. 11., resp. ("upřesněně") "přibližně do konce listopadu"

16. října 2019 v 17:00 |  Mimořádnosti v provozu
Oficiální stránky doprava-trebic.cz zveřejnily ve čtvrtek 10. 10. 2019 tento text o dočasném neobsluhování zastávky "Dřevařské závody" ve směru jízdy z centra města:

Z důvodu uzavření jednoho jízdního pruhu na ulici Velkomeziříčská (směr z centra) v blízkosti zastávky Dřevařské závody, bude od 18. října, 7:00, přibližně do konce listopadu zavedeno následující opatření v provozu:

Zastávka Dřevařské závody (pouze ve směru z centra) bude zrušena, spoje linky 5 náhradou zastaví na zastávce Modřínová.

Již v pondělí 7. 10. jsem na zastávkách a v autobusech viděl vyvěšené toto oznámení o téže výluce. Téměř stejný text (doplněný o větu "výstavba chodníku" coby vysvětlení příčiny dopravního omezení, resp. výlukového opatření) byl 11. 10. zveřejněn i na druhých oficiálních stránkách o třebíčské MHD, totiž na FB profilu "MAD Třebíč".

Na rozdíl od textu ze stránek doprava-trebic.cz, který (viz výše) uvádí, že výlukové opatření platí "přibližně do konce listopadu", je v textu vyvěšeném na zastávkách, v autobusech a na FB profilu uvedeno přesné vymezení konce tohoto výlukového opatření - 30. listopad 2019 ve 20:00 h.

Městský úřad (na internetových stránkách) ruku v ruce s dopravcem (na zastávkách a v autobusech) tedy zveřejnili dvě různá, navzájem si protiřečící sdělení. Perličkou je, že jedno protiřečící si sdělení (z FB, resp. zastávek/vozidel MHD) se odkazuje na stránky doprava-trebic.cz coby zdroj pro "více informací".

Neboli - tvrzení "výlukové opatření skončí 30. 11. 2019 ve 20:00 h" = (dle použitého názvosloví) "méně informací"; tvrzení "uzavírka/výluka skončí přibližně koncem listopadu 2019" = "více informací/přesnější informace". :-)
 


Aktuální články

Reklama