MAN ev. č. 36 po dvou letech (konečně) není polepenou "reklamní pixlou"; na MANu č. 21 reklamní polep (porušující pravidlo o jednotném vzhledu vozidel) nadále je

9. října 2019 v 21:00 |  Zajímavosti z provozu
Přibližně okolo 20. září 2019 byl odstraněn nevzhledný, neprůhledný celovozový polep z autobusu MAN Lion´s City ev. č. 36. Stalo se tak přesně po dvou letech existence tohoto reklamního polepení, které bylo v příkrém rozporu s požadavkem Městského úřadu Třebíč (platným pro celou dobu "vysoutěžného" kontraktu s dopravcem, tzn. od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2024) na jednotné barevné schéma autobusů, totiž bílou barvu s červeným pruhem.

Z logických souvislostí však předpokládám, že k této příznivé změně došlo ne kvůli tomu, že by se snad na odboru dopravy konečně "chytli za nos" za to, že před 2 lety provozovateli MHD toto porušování smluvního ustanovení zjevně povolili. Předpokládám, že k odstranění polepu po takto "přesné" době došlo kvůli vypršení smluvního období na existenci této reklamy mezi zadavatelem reklamy a reklamní agenturou.

Při odstraňování reklamního polepení došlo i k poškození původních nálepek s názvem dopravce, viz chybějící písmeno "C" na levém boku autobusu na fotce ze zastávky Samešova z 24. 9. 2019. Nejpozději o 6 dní později již byla nálepka s tímto písmenem doplněna, viz tato fotka pořízená 30. 9. 2019 v Modřínové ulici.

Celorozové reklamní polepení naopak nadále má MAN Lion´City ev. č. 21, viz i fotka pořízená 30. 9. 2019 na Karlově náměstí. Umístěno na něj byl o několik měsíců dříve než na výše zmiňovaný MAN ev. č. 36. I jeho reklamní polepení odporuje požadavku městského úřadu (vyjádřeného hned třemi "rozkazujícími" slovy), a to že "Všechna vozidla musí mít jednotný vnější vzhled. Barva je bílá s červeným pruhem".

Drobnou polehčujcí okolností v případě "čísla 21" budiž, že jeho reklamní polep nezasahuje do prostoru oken; na rozdíl od situace, která po 2 roky platila u "čísla 36", který po tu dobu byl vyloženě "neprůhlednou reklamní pixlou".
 


Aktuální články

Reklama