Listopad 2019

Uzavírka/výlukové opatření ve Velkomeziříčské ulici končí s 2,5denním předstihem 28. 11. ve 12 h

26. listopadu 2019 v 21:00 Mimořádnosti v provozu
V průběhu úterý 26. 11. zveřejnily oficiální stránky doprava-trebic.cz informaci, že uzavírka/výlukové opatření ve Velkomeziříčské ulici (znamenající pro linku č. 5 ve směru jízdy z centra města neobsluhování zastávky Dřevařské závody; náhradou je obsluhována zastávka Modřínová) skončí o 2,5 dne dříve, než bylo plánováno. Viz přepis sdělení z uvedených stránek:

Ukončení částečné uzavírky Velkomeziříčské ulice

Ve čtvrtek 28. listopadu v 12:00 bude ukončena jednosměrná výluka linky 5 v okolí Dřevařských závodů. Od této chvíle se autobusy vrátí do své původní trasy.

Posun termínu začátku výlukového opatření ve Velkomeziříčské ul. byl zamlčen na většině vývěsek i internetových stránek

16. listopadu 2019 v 21:00
Posun začátku výlukového opatření ve Velkomeziříčské ulici z původního termínu (pátek 18. 10. od 7 h) na nový termín (pondělí 21. 10. od 7 h) je dalším z dlouhé řady jevů, kdy pracovníci městského úřadu (a sekundárně ani pracovníci dopravce) nezvládají ani takovou jednoduchou věc, jakou je informování o takovéto změně na všech dostupných místech.

Z internetových stránek zřizovaných městským úřadem došlo k informování o této věci pouze na stránkách doprava-trebic.cz. Zato na oficiálním FB profilu "MAD Třebíč" byl posun začátku tohoto omezení zcela zamlčen (zůstalo pouze u původního oznámení).

Stejně tak na oficiálním FB profilu "Město Třebíč" zůstalo uvedeno pouze původní oznámení s původním termínem začátku uzavírky (tato zpráva mimochodem informovala pouze o jednosměrné uzavírce silnice, nikoliv o výlukovém opatření v MHD). I zde byl posun začátku uzavírky ulice (pozn. investorem stavby, kvůli které se uzavírka koná, je právě Město Třebíč) zamlčen.

A jak o posunu uzavírky bylo informováno na zastávkách a ve vozidlech? Rovněž mizerně.

Na zastávce Dřevařské závody sice v ono páteční ráno 18. 10. viselo oznámení v aktualizované podobě (s posunutým začátkem výluky), avšak na (v rámci této výluky "náhradní/výlukové") zastávce Modřínová v ono páteční ráno 18. 10. neviselo žádné výslovné oznámení, ze kterého by bylo patrné, že linka č. 5 ve směru ke hřbitovu z této zastávky nakonec ještě zatím nejezdí (že tomu tak bude až od 21. 10. ráno), viz i tato a tato fotka.

Posun termínu začátku tohoto výlukového opatření byl zamlčen i na vývěsce na Karlově náměstí, jakož i ve dvou ze třech plakátů, které jsem okolo 20. října namátkově zdokumentoval v autobusech MHD, viz tato a tato fotka. Ve třetím z mnou sledovaných případů byl původní termín "18. 10." začerněn a nahrazen (bez dalšího výslovného upozornění) údajem "21. 10.", viz tato fotka.

Sečteno, podtrženo: posun začátku uzavírky/výlukového opatření zamlčen na dvou ze tří relevantních oficiálních stránek, stejně tak v převažující většině vývěsek na zastávkách/v autobusech. Neuvěřitelné, že pracovníci městského úřadu zodpovědní za dopravu nezvládají (a to opětovně) zařídit ani takový základní úkon, jakým je informování cestujících v takové věci.

Nový most v Hrotovické ulici byl zprovozněn 31. 10. ve 20 h; MHD jezdila "výlukově" až do konce dne (zamlčeno mj. na FB "MAD Třebíč")

9. listopadu 2019 v 20:00 Zajímavosti z provozu
V tomto článku z 30. 10. jsem upozorňoval na rozpor v informacích ohledně konce výlukového opatření v MHD spojeného s uzavírkou mostu v Hrotovické ulici. Zatímco po celou dobu výluky bylo na plakátech uváděno, že výlukové opatření platí do 31. 10. 2019 do 20 h, tak během 30. 10. městský úřad zveřejnil info, že "Podle původních předpokladů dojde 1. listopadu ke zprovoznění ramp a mostu u nemocnice. Autobusy MAD Třebíč se tak vrátí do svých původních tras".

Během kýženého čtvrtka 31. 10. městský úřad dále zveřejnil informaci, že most bude v onen den nejpozději do 20 h otevřen pro silniční dopravu. A jak to tedy nakonec celé bylo?

- Most skutečně byl pro silniční dopravu zprovozněn 31. 10. ve 20 h, viz tato fotka.

- MHD však jezdila ve výlukovém trasování až do konce provozního dne (v souladu mj. s výlukovým jízdním řádem, v němž bylo uvedeno, že platí do 31. 10., čímž je myšleno "do konce provozního dne").

- Na zastávce Hrotovická (jakož i toho dne na dalších zastávkách + autobusech) i v oněch 20 h viselo pouze a jen výlukové oznámení s údajem, že výlukové opatření platí do 31. 10. do 20 h. Neboli, kdo by 31. 10. po 20. h přišel na tuto zastávku (a nejen na ni, ale i na další zastávky dotčené tímto výlukovým opatřením) a (v souladu s oním oznámením) čekal na spoj MHD, čekal by marně...

- "Inteligentní" displeje v tzv. přestupním terminálu uváděly onoho 31. 10. výlukovou podobu MHD rovněž do konce provozního dne MHD, tzn. v souladu s realitou. Ovšem např. po 20. hodině na tomto displeji byly uvedeny jen dva nejbližší spoje; na předchozích řádcích displeje byly nesmyslně uváděny časně ranní spoje linkové ("vesnické") autobusové dopravy, viz tato fotka.

- Perličkou je, že na oficiálním FB profilu "MAD Třebíč" (vytvářeném městským úřadem) nebyla v příhodnou dobu uvedena žádná aktualizace ve smyslu "výlukové opatření v MHD skončí 31. 10. až na konci provozního dne". Jediným oznámením v této tedy zůstalo původní sdělení, ovšem s neplatným termínem konce výlukového opatření (31. 10. ve 20 h)...

Spoj linky č. 5 ujel 1. 11. 2019 ve 20:15 h na Karlově nám. zpožděné lince č. 1; abych na něj mohl přestoupit, musel se spoj vrátit zpět na náměstí

1. listopadu 2019 v 22:00 Zajímavosti z provozu
V pátek 1. 11. 2019 okolo 20:15 h jsem se opět setkal s neuvěřitelným příkladem ubohosti ve věci (ne)čekání přípojů na Karlově náměstí.

Jel jsem od železniční stanice spojem linky č. 1 s předpokladem přestoupit na Karlově náměstí na spoj linky č. 5. "Jednička" však od nádraží odjela opožděna o cca 4 minuty (ve 20:13 h namísto 20:09 h) a z ulice Bedřicha Václavka do Jejkovské brány odbočila až téměř ve 20:17 h. A v tom okamžiku jsem si všiml, že z Jejkovské brány se již chystá vyjet onen spoj linky č. 5, do kterého jsem potřeboval přestoupit.

Okamžitě jsem informoval řidiče spoje linky č. 1 (na kterém jelo Conecto s RZ 5J8 4750), že na onen spoj linky č. 5 (který dával na oné křižovatce přednost právě i lince č. 1) potřebuji přestoupit, že odmítám na Karlově náměstí čekat půl hodiny na další spoj, takže ať mi pokud možno otevře dveře a já na oné křižovatce do spoje linky č. 5 přestoupím.

Otevření dveří v prostoru křižovatky řidič odmítl (O. K., plně jej chápu, jde o bezpečnost), tak jsem vzápětí odpověděl, ať tedy onen spoj linky č. 5 odbočí do ulice Bedřicha Václavka a ať se přes Komenského náměstí vrátí zpět na Karlovo náměstí, kde do něj nastoupím.

Po informování "ujedvšího" řidiče spoje linky č. 5 (autobus MAN ev. č. 38) se tak stalo; spoj linky č. 5 to skutečně "obkroužil" zpět na Karlovo náměstí, kde jsem do něj (nejen já) coby přestupující cestující (poté, co jsem cca ve 20 h 17 min. 20 sek. vystoupil ze spoje linky č. 1; důkazem budiž toto krátké video) nastoupil.

Dopravce TRADO MAD tedy opakovaně (jiná moje svědectví podobných jevů - viz tento či tento článek) nezvládá čekat na mírně zpožděné spoje ani v těch částech dne, kdy autobusy jezdí jen v půlhodinových traťových intervalech a kdy ujetí přípoje = téměř půlhodinové čekání na další spoj.

Nutno dodat, že (jak jsem již zmiňoval v několika jiných zdejších článcích) ani tímto neuvěřitelným chováním dopravce neporušuje žádný bod ze smluvních podmínek stanovených Městským úřadem Třebíč v zadávacích podmínkách 8letého "vysoutěženého" kontraktu s dopravcem, protože úřad nebyl schopen do těchto podmínek vymezit/stanovit jakékoliv čekací doby.