Nový most v Hrotovické ulici byl zprovozněn 31. 10. ve 20 h; MHD jezdila "výlukově" až do konce dne (zamlčeno mj. na FB "MAD Třebíč")

9. listopadu 2019 v 20:00 |  Zajímavosti z provozu
V tomto článku z 30. 10. jsem upozorňoval na rozpor v informacích ohledně konce výlukového opatření v MHD spojeného s uzavírkou mostu v Hrotovické ulici. Zatímco po celou dobu výluky bylo na plakátech uváděno, že výlukové opatření platí do 31. 10. 2019 do 20 h, tak během 30. 10. městský úřad zveřejnil info, že "Podle původních předpokladů dojde 1. listopadu ke zprovoznění ramp a mostu u nemocnice. Autobusy MAD Třebíč se tak vrátí do svých původních tras".

Během kýženého čtvrtka 31. 10. městský úřad dále zveřejnil informaci, že most bude v onen den nejpozději do 20 h otevřen pro silniční dopravu. A jak to tedy nakonec celé bylo?

- Most skutečně byl pro silniční dopravu zprovozněn 31. 10. ve 20 h, viz tato fotka.

- MHD však jezdila ve výlukovém trasování až do konce provozního dne (v souladu mj. s výlukovým jízdním řádem, v němž bylo uvedeno, že platí do 31. 10., čímž je myšleno "do konce provozního dne").

- Na zastávce Hrotovická (jakož i toho dne na dalších zastávkách + autobusech) i v oněch 20 h viselo pouze a jen výlukové oznámení s údajem, že výlukové opatření platí do 31. 10. do 20 h. Neboli, kdo by 31. 10. po 20. h přišel na tuto zastávku (a nejen na ni, ale i na další zastávky dotčené tímto výlukovým opatřením) a (v souladu s oním oznámením) čekal na spoj MHD, čekal by marně...

- "Inteligentní" displeje v tzv. přestupním terminálu uváděly onoho 31. 10. výlukovou podobu MHD rovněž do konce provozního dne MHD, tzn. v souladu s realitou. Ovšem např. po 20. hodině na tomto displeji byly uvedeny jen dva nejbližší spoje; na předchozích řádcích displeje byly nesmyslně uváděny časně ranní spoje linkové ("vesnické") autobusové dopravy, viz tato fotka.

- Perličkou je, že na oficiálním FB profilu "MAD Třebíč" (vytvářeném městským úřadem) nebyla v příhodnou dobu uvedena žádná aktualizace ve smyslu "výlukové opatření v MHD skončí 31. 10. až na konci provozního dne". Jediným oznámením v této tedy zůstalo původní sdělení, ovšem s neplatným termínem konce výlukového opatření (31. 10. ve 20 h)...
 


Aktuální články

Reklama