Posun termínu začátku výlukového opatření ve Velkomeziříčské ul. byl zamlčen na většině vývěsek i internetových stránek

16. listopadu 2019 v 21:00
Posun začátku výlukového opatření ve Velkomeziříčské ulici z původního termínu (pátek 18. 10. od 7 h) na nový termín (pondělí 21. 10. od 7 h) je dalším z dlouhé řady jevů, kdy pracovníci městského úřadu (a sekundárně ani pracovníci dopravce) nezvládají ani takovou jednoduchou věc, jakou je informování o takovéto změně na všech dostupných místech.

Z internetových stránek zřizovaných městským úřadem došlo k informování o této věci pouze na stránkách doprava-trebic.cz. Zato na oficiálním FB profilu "MAD Třebíč" byl posun začátku tohoto omezení zcela zamlčen (zůstalo pouze u původního oznámení).

Stejně tak na oficiálním FB profilu "Město Třebíč" zůstalo uvedeno pouze původní oznámení s původním termínem začátku uzavírky (tato zpráva mimochodem informovala pouze o jednosměrné uzavírce silnice, nikoliv o výlukovém opatření v MHD). I zde byl posun začátku uzavírky ulice (pozn. investorem stavby, kvůli které se uzavírka koná, je právě Město Třebíč) zamlčen.

A jak o posunu uzavírky bylo informováno na zastávkách a ve vozidlech? Rovněž mizerně.

Na zastávce Dřevařské závody sice v ono páteční ráno 18. 10. viselo oznámení v aktualizované podobě (s posunutým začátkem výluky), avšak na (v rámci této výluky "náhradní/výlukové") zastávce Modřínová v ono páteční ráno 18. 10. neviselo žádné výslovné oznámení, ze kterého by bylo patrné, že linka č. 5 ve směru ke hřbitovu z této zastávky nakonec ještě zatím nejezdí (že tomu tak bude až od 21. 10. ráno), viz i tato a tato fotka.

Posun termínu začátku tohoto výlukového opatření byl zamlčen i na vývěsce na Karlově náměstí, jakož i ve dvou ze třech plakátů, které jsem okolo 20. října namátkově zdokumentoval v autobusech MHD, viz tato a tato fotka. Ve třetím z mnou sledovaných případů byl původní termín "18. 10." začerněn a nahrazen (bez dalšího výslovného upozornění) údajem "21. 10.", viz tato fotka.

Sečteno, podtrženo: posun začátku uzavírky/výlukového opatření zamlčen na dvou ze tří relevantních oficiálních stránek, stejně tak v převažující většině vývěsek na zastávkách/v autobusech. Neuvěřitelné, že pracovníci městského úřadu zodpovědní za dopravu nezvládají (a to opětovně) zařídit ani takový základní úkon, jakým je informování cestujících v takové věci.
 


Aktuální články

Reklama