"Neznámý pachatel" má pravdu - parkování ve většině ulic na horním Podklášteří bude (resp. de iure již je) zakázáno, městský úřad na "pachatele" přesto podal trestní oznámení

1. prosince 2019 v 22:00
V září 2019 jsem uvedl článek o tom, že Městský úřad Třebíč zvažuje podání trestního oznámení na neznámého pachatele za šíření poplašné zprávy ve věci změny parkovacího režimu v horní části Podklášteří. 29. 10. 2019 uvedla iDnes, že městský úřad skutečně toto trestní oznámení podal.

O to více jsem se na konci října začal zajímat, jak se celá věc ve skutečnosti má a co je na celé věci tak "poplašného". Vzápětí jsem dohledal příslušnou studii na stránkách opozičního spolku "TO!".

Na straně č. 5 je ve studii konstatováno (...) pouze v ulici Ant. Dvořáka je značkou povoleno podélné stání částečně na chodníku. V ostatních případech se parkování vozidel řídí obecným zákonem (...) "Při stání musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro každý směr jízdy; ...". Proto vzhledem k šířkám 6-7,5 m mezi obrubou nelze v území legálně parkovat osobní vozidla (...)

Jinými slovy - již dnes je parkování v téměř všech ulicích ve vymezené oblasti v rozporu s platnými dopravními předpisy. Tedy nelegální.

Na poslední straně (č. 18) pak je uvedena inkriminovaná mapka, která byla "pachatelem" upravena a v upravené podobě rozšiřována po Podklášteří. Mapka, o které městský úřad tvrdí, že jde o lživý leták. Lživost má spočívat v tom, že "vyvěšovatel" upravil v mapce popisek "beze změny" (fialová barva, použitá mj. pro ulice Luční, Hilbertovu či Palackého) na popisek "zákaz parkování".

Jak však vyplývá z výše uvedeného, tak zákaz parkování v oněch ulicích je již dnes - vyplývá z dopravních předpisů. A dle navrhované studie, nic se v této věci nezmění (tzn. "beze změny") ani po zavedení nového dopravního režimu.

Ostatně, v protikladu s fialovou "beze změny" je použita zelená barva (vyznačení nově navržených legálních parkovacích míst po obou stranách Sokolovské ul., po jedné straně pak v ul. Dukelské, B. Smetany a Zahradní) s popiskem "legální". Jiné barvy použity nejsou. Z logiky věci tedy jde o dvojici stavů "legální vs. nelegální". Nikoliv "legální" vs. (eufemisticky řečeno) "beze změny".

Městský úřad Třebíč tedy podal trestní oznámení na "pachatele", který v onom (byť co do popisku upraveném) letáku uvedl informace v souladu s platnými dopravními přepisy. A následně tento úřad (namísto toho, aby situaci pravdivě vysvětlil, tzn. že "beze změn" = "ani dnes se tam dle předpisů nesmí parkovat") kličkuje, zamlžuje a... podává nesmyslné trestní oznámení.


 


Aktuální články

Reklama