Leden 2020

Nový pozdně-večerní spoj linky č. 10 = po více než 3 letech bude i okolo 23. h zajištěna autobusová obsluha horního Podklášteří

31. ledna 2020 v 22:00 Změny jízdních řádů
Na oficiálních stránkách doprava-trebic.cz byla 27. 1. 2019 zveřejněna informace o zavedení nového spoje linky č. 10, který (po více než tříleté časové "díře" v této věci!) znamená obnovení obsluhy horního Podklášteří autobusovou dopravou okolo 23. hodiny.

Abych oddělil "prostou informaci" od "širšího kontextu + komentáře", zde nyní zveřejňuji (kurzívou) pouze onen prostý přepis sdělení ze zmiňovaných oficiálních stránek:

Nový spoj na Podklášteří

Do jízdního řádu linky 10 bude od 1. února 2020 v pracovní (i prázdninové) dny přidán spoj z Karlova náměstí v 22:45 ke hřbitovu (23:00). Tento spoj bude zajíždět na zastávku Palackého.

Toť přepis textu z jedné ze dvou oficiálních stránek zřizovaných Městským úřadem Třebíč ohledně informování o MHD. Na druhých takových stránkách, oficiálním FB profilu "MAD Třebíč", je info o této změně (stav platný v okamžiku zveřejnění tohoto mého článku) zcela zamlčena...

Na Štědrý den a Silvestra 2019 poprvé byly na "inteligentních" displejích zobrazeny přesné informace (zohledněno ukončení provozu MHD po 18. h)

26. ledna 2020 v 21:00 Zajímavosti z provozu
V tomto článku z ledna 2019 jsem popisoval, jak městský úřad nebyl schopen zajistit, aby "inteligentní" displeje na Karlově a Komenského náměstí, jakož i v tzv. přestupním terminálu, zobrazovaly přesné informace ohledně provozních specifik pro 24. a 31. 12.

V těchto dnech totiž končí provoz MHD již po 18. hodině, ale na "inteligentních" displejích byly ve zmiňovaných dnech zobrazovány i pozdější, v těch dnech nejedoucí, spoje.

Stejná situace byla na popisovaných místech a ve zmiňovaných dnech k vidění i o rok dříve - 24. a 31. 12. 2017, o čemž jsem psal v tomto článku.

Podobné problémy byly v předcházejících letech (tzn. Vánoce 2016 a dřívější) k vidění nejen na displejích (které do roku 2017 vypadaly v případě Karlova a Komenského náměstí jinak - typ LCD, poté nahrazený typem LED), ale i na Idosu.

Až o Vánocích 2019 odpovědné osoby z Městského úřadu Třebíč (mj. coby provozovatele tzv. přestupního terminálu a samozřejmě coby objednatele/spoluplátce třebíčské MHD) zvládly tuto jednoduchou věc zařídit tak, aby fungovala jak má - na Štědrý den před 20. hodinou již displej v "terminálu" ani displej na Karlově náměstí nezobrazovaly žádné spoje (protože v tu chvíli již žádné spoje nejely - viz výše).

A stejně tak 31. 12. již v "terminálu" i na Komenského a Karlově náměstí (nemám foto, ale viděl jsem z jedoucího autobusu) byly na tamních displejích zobrazovány správné údaje - počítající s tím, že po 18. hodině toho dne již žádné spoje MHD ze svých výchozích zastávek nevyjely.

Nové Conecto (RZ 6J5 9868) od prosince 2019 v provozu; naopak došlo k vyřazení 9letého Conecta ev. č. 56 aneb (ne)překročení věkového průměru

14. ledna 2020 v 21:00 Zajímavosti z provozu
Od prosince 2019 byl uveden do provozu třebíčské MHD nový autobus. Jde o další, již dvanáctý Mercedes Conecto. Jeho RZ je 6J5 9868. Pro fotky tohoto vozidla jsem založil tuto složku.

Stejně jako o rok starší Conecto s RZ 6J5 0001 má tento autobus o něco větší prostor pro kočárky, vnější displeje zelené barvy; klimatizační jednotka uvnitř vozidla je pouze zcela vpředu, vedle sedadla řidiče (zatímco deset Conect pořízených na konci roku 2016 má klimatizaci i uprostřed vozidla, jejich vnější displele jsou oranžové a tamní prostory pro kočárky jsou vyloženě miniaturní).

Naopak v závěru roku 2019 přestalo na spojích MHD Třebíč po devíti letech provozu jezdit Conecto s ev. č. 56 (RZ 4J0 3520). Do naplnění maximálního, 10letého stáří konkrétního vozidla (jeden z požadavků městského úřadu Třebíč pro "vysoutěžený" 8letý kontrakt s doopdravcem) mu ještě rok zbýval, nicméně jeho vyřazení bylo nutné pro splnění maximálního průměrného stáří vozidel, stanoveného městským úřadem na 5 let.

Jak jsem již zmiňoval v létě 2019, tak má-li být toto pravidlo "průměrného stáří autobusů max. 5 let" nadále dodržováno, budou muset být i další autobusy vyřazeny z provozu MHD Třebíč po méně než 10 letech od jejich výroby.

Conecta v prostoru budovaného/dokončeného chodníku ve Velkomeziříčské ulici na objízdné trase Modřínovou ulicí (fotky z 21. 10. - 1. 12. 2019)

5. ledna 2020 v 0:00 Aktualizace fotogalerie
Výstavba chodníku v úseku Velkomeziříčské ulice pod zastávkou Dřevařské závody si vyžádala pětitýdenní uzavírku (začít měla 18. 10. 2019, nakonec začala až 21. 10; tento posun byl zamlčen na většině vývěsek i internetových stránek. Uzavírka/výluka měla skončit 30. 11. večer, nakonec skončila již 28. 11. v poledne.

Jevy související se zmiňovanou uzavírkou jsem zdokumentoval ve skromném počtu pěti fotek:
Conecto s RZ 5J8 4704 na lince č. 5 v Modřínové ulici (21. 10. 2019 - první den, resp. dokonce první hodina, uzavírky) - na jednosměrné objízdné trase této linky, vynucené jednosměrnou uzavírkou příslušné části Velkomeziříčské ulice

Conecto s RZ 5J8 4742 na lince č. 5 ve Velkomeziříčské ulici (9. 11. 2019). V popředí je patrný rozestavěný chodník.

Conecto s RZ 5J8 4702 u křižovatky Velkomeziříčské ulice se Samešovou ulicí - pohled zepředu a zezadu, 28. 11. 2019 časně dopoledne, do konce uzavírky zbývalo jen několik hodin. Autobus jede okolo přenosného značení zakazujícího vjezd vozidlům v protisměru (protože tato část ulice byla po dobu stavebních prací průjezdná jen ve směru jízdy do centra města).

Conecto s RZ 6J5 0001 v již obousměrně průjezdné Velkomeziříčské ulici (1. 12. 2019, tedy 3 dny po skončení uzavírky). V záběru vpravo je nově dokončený chodník.