Únor 2020

Do tzv. terminálu budou v pracovních (ne?)prázdninových dnech zajíždět další dva spoje linky č. 4 aneb městský úřad zase selhává v informování

26. února 2020 v 21:00 Změny jízdních řádů
Již na sklonku ledna bylo na vývěskách v autobusech i na zastávkách uvedeno info o dvou změnách v MHD - jednak o zavedení pozdně-večerního spoje linky č. 10 do oblasti Podklášteří (od 1. 2. 2020) a také o nově zavedeném závleku dvou spojů linky č. 4 do tzv. přestupního terminálu u vlakového nádraží. Fotka onoho letáčku - viz odkaz.

Na letáčku bylo uvedeno, že do "terminálu" budou nově zajíždět spoje linky č. 4 jedoucí v pracovních dnech z výchozí zastávky Poliklinika Vltavínská v 16:46 a 18:46 h. A že veškeré nové informace mají cestující sledovat na stránkách doprava-trebic.cz či na FB profilu "Městská autobusová doprava Třebíč" (pozn. obě stránky zřizovány Městským úřadem Třebíč)

V pátek 21. 2. bylo na oficiálních stránkách doprava-trebic.cz zveřejněno info o nově zavedeném zajíždění této dvojice spojů, ovšem dle tohoto textu jen v pracovních NEPRÁZDNINOVÝCH dnech. Viz přepis tohoto sdělení:

Přidání zajíždění spojů linky 4 k terminálu

S platností od 1. března 2020 budou v pracovní neprázdninové dny zajíždět k železniční stanici ve směru do centra spoje linky 4 v 16:54 a 18:54 (s odjezdem z polikliniky Vltavínská v 16:46 a 18:46).

V polovině února pak byla na IDOSu zveřejněna aktualizovaná verze jízdního řádu linky č. 4 s platností od 1. 3. 2020. Oba spoje tam jsou uvedeny coby jedoucí v jakýchkoliv pracovních (tzn. i prázdninových) dnech.

A druhá z oficiálních stránek, na kterou bylo i odkazováno na letáčcích v autobusech, tedy oficiální FB profil "MAD Třebíč"? Na něm bylo info o zavedení pozdně-večerního spoje linky č. 10 zcela zamlčeno (v rozporu s oznámením, že veškeré nové informace mají cestující sledovat mj. na tomto FB profilu). A nyní, o měsíc později, je na něm dosud zamlčována i ta "terminálová" novinka...

Zastávka "Železniční stanice" (stanoviště č. 9) bude od 17. 2. posunuta o 20 metrů aneb "doprava-trebic.cz" nezná názvy zastávek?

14. února 2020 v 21:00 Mimořádnosti v provozu
Oficiální stránky doprava-trebic.cz (i zde připomínám, že jejich tvůrcem je Městský úřad Třebíč) zveřejnily v pátek 14. 2. 2020 toto sdělení:

Posun zastávky Nádražní

Od pondělí 17. února bude po dobu několika měsíců posunuta zastávka Nádražní o 19 m zpět. Místo bude označeno přenosným označníkem.

Bohužel, toto sdělení je dalším z velmi dlouhé řady případů, kdy odpovědné osoby z Odboru dopravy a komunálních služeb Městského úřadu Třebíč nezvládly zajistit ani tak jednoduchý úkon, jakým je bezchyné informování o výlukových opatřeních.

Ve skutečnosti se zmiňovaný posun netýká zastávky Nádražní (jednosměrná zastávka na křižovatce s Litoltovou a Dvořeckého ulicí), ale zastávky "Železniční stanice" (stanoviště č. 9), jak vyplývá i z druhých "MHD-stránek" zřizovaných městským úřadem, totiž oficiálního FB profilu.

Příčinou tohoto dočasného přesunu zastávky je rekonstrukce přilehlé nádražní budovy. Tedy stavební akce, o které městský úřad opakovaně uváděl nereálné termíny zahájení - roky "2015, možná 2016", 2017 (včetně demolice přízemní přístavby a její náhrady novostavbou) rok 2018 (s tím, že přízemní přístavba nebude zbourána, ale přestavěna), pak rok 2019 a nakonec (již "uhodnutý") rok 2020...
---------------------------------------------------------

Edit provedený 16. 2. v 17 h: V průběhu minulých 48 hodin byl chybný údaj "Nádražní" opraven za správný "Železniční stanice (stanoviště č. 9)". K opravě došlo velmi pokoutně, bez jakéhokoliv upozornění ve smyslu "v původním oznámení jsme uvedli chybný údaj, omlouváme se".

Pro zachování dokumentace neschopnosti pracovníka městského úřadu uvést bezchybný název na první pokus, přikládám screen chybného stavu a pro srovnání již opraveného stavu.

Tržby z MHD byly v r. 2018 o více než 800 tis. Kč nižší, v r. 2019 o více než 600 tis. Kč nižší než v roce 2017 + tendenční info od městského úřadu

8. února 2020 v 10:00 Postřehy z optimalizace MHD
Městský úřad Třebíč vydal koncem ledna 2020 tuto tiskovou zprávu se zavádějícím nadpisem "Tržby za městskou autobusovou dopravu mírně narostly". Ve zprávě je uvedeno, že výnosy (pozn. což nemusí být to samé co tržby) za třebíčskou MHD činily v roce 2019 celkem 13,8 mil. Kč. A že Tržby stouply proti roku 2018 o více než 200 tisíc korun.

O rok dříve, počátkem roku 2019, městský úřad nevydal žádnou zprávu pojednávající o tržbách za rok 2018 (a jejich srovnání s předchozím obdobím). Ta tržba roku 2018 byla "prozrazena" až nyní. A nejde o lichotivé číslo. Jde totiž o znatelný propad oproti roku 2017, ve kterém (dle tiskové zprávy městského úřadu z ledna 2018) Celkové výnosy činily 15.691.000 korun a Výnosy z tržeb od cestujících byly ve výši 14.419.828 korun.

I pokud uvážím, že těmi "výnosy za rok 2019" jsou myšleny ryze tržby od cestujících (a ne další výnosy jako např. příjmy z reklamy), tak v roce 2019 bylo na tržbách od cestujících vybráno o téměř 620 000 Kč méně než v roce 2017. A meziroční srovnání 2017 vs. 2018 vyznívá ještě hůře - propadem ročních tržeb o více než 800 000 Kč.

Pokud by se srovnávala položka označená v obou tiskových zprávách jako "výnosy", pak by byl propad ještě znatelnější - 15,691 mil. Kč za rok 2017 vs. 13,8 mil. Kč za rok 2019. Tedy propad na ročních výnosech o téměř 2 miliony Kč! Tato srovnání však městský úřad nyní neprovedl. Jediné co učinil, bylo srovnání "poklesového" roku 2019 s ještě "poklesovějším" rokem 2018.

Tímto přiznaným poklesem tržeb/výnosů městský úřad opětovně potvrdil nesmyslnost svých někdejších prohlášení typu "Nová MHD se osvědčila - cestujících přibývá" (včetně absurdního předpokladu, že při stejném počtu spojů mohly tržby meziročně narůst o 80 %) atd.

Odpovědný úřednický orgán z Odboru dopravy a komunálních služeb Městského úřadu Třebíč by se měl, namísto poskytování klamných a tendenčních informací, zamýšlet nad tím, z jakého důvodu k onomu propadu tržeb v letech 2018 i 2019 (oproti roku 2017) došlo.