Tržby z MHD byly v r. 2018 o více než 800 tis. Kč nižší, v r. 2019 o více než 600 tis. Kč nižší než v roce 2017 + tendenční info od městského úřadu

8. února 2020 v 10:00 |  Postřehy z optimalizace MHD
Městský úřad Třebíč vydal koncem ledna 2020 tuto tiskovou zprávu se zavádějícím nadpisem "Tržby za městskou autobusovou dopravu mírně narostly". Ve zprávě je uvedeno, že výnosy (pozn. což nemusí být to samé co tržby) za třebíčskou MHD činily v roce 2019 celkem 13,8 mil. Kč. A že Tržby stouply proti roku 2018 o více než 200 tisíc korun.

O rok dříve, počátkem roku 2019, městský úřad nevydal žádnou zprávu pojednávající o tržbách za rok 2018 (a jejich srovnání s předchozím obdobím). Ta tržba roku 2018 byla "prozrazena" až nyní. A nejde o lichotivé číslo. Jde totiž o znatelný propad oproti roku 2017, ve kterém (dle tiskové zprávy městského úřadu z ledna 2018) Celkové výnosy činily 15.691.000 korun a Výnosy z tržeb od cestujících byly ve výši 14.419.828 korun.

I pokud uvážím, že těmi "výnosy za rok 2019" jsou myšleny ryze tržby od cestujících (a ne další výnosy jako např. příjmy z reklamy), tak v roce 2019 bylo na tržbách od cestujících vybráno o téměř 620 000 Kč méně než v roce 2017. A meziroční srovnání 2017 vs. 2018 vyznívá ještě hůře - propadem ročních tržeb o více než 800 000 Kč.

Pokud by se srovnávala položka označená v obou tiskových zprávách jako "výnosy", pak by byl propad ještě znatelnější - 15,691 mil. Kč za rok 2017 vs. 13,8 mil. Kč za rok 2019. Tedy propad na ročních výnosech o téměř 2 miliony Kč! Tato srovnání však městský úřad nyní neprovedl. Jediné co učinil, bylo srovnání "poklesového" roku 2019 s ještě "poklesovějším" rokem 2018.

Tímto přiznaným poklesem tržeb/výnosů městský úřad opětovně potvrdil nesmyslnost svých někdejších prohlášení typu "Nová MHD se osvědčila - cestujících přibývá" (včetně absurdního předpokladu, že při stejném počtu spojů mohly tržby meziročně narůst o 80 %) atd.

Odpovědný úřednický orgán z Odboru dopravy a komunálních služeb Městského úřadu Třebíč by se měl, namísto poskytování klamných a tendenčních informací, zamýšlet nad tím, z jakého důvodu k onomu propadu tržeb v letech 2018 i 2019 (oproti roku 2017) došlo.
 


Aktuální články

Reklama